Nyhedsbrevet Bolignyt

Kan en ny ejer nægte at bruge Nets til betaling?

Skrevet af Boliga.dk (23. januar 2013)


...


Boligadvokat og partner Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager svarer hver uge på spørgsmål fra Boligas brugere. Send dit spørgsmål til lf@boliga.dk og gør det så kort som muligt.

Boliga skal kende din identitet, men vi anonymiserer alle indlæg.

Spørgsmål og svar bringes i nyhedsbrevet hver onsdag.

På grund af antallet af indkomne spørgsmål kan der gå op til en måned og i visse tilfælde længere tid, før dit spørgsmål bliver besvaret.

------------------------------------------------------

?: Kan en ny ejer i en ejerforening med 24 lejligheder nægte at tilmelde fællesudgifterne til Nets?

Den månedlige betaling bliver aldrig betalt til den første bankdag i måneden.

Venlig hilsen
L


!: Hej L

En ejerforening er et fællesskab, hvor alle naturkigvis skal bidrage med deres andel af udgifterne

Det er en forudsætning, at man betaler sine fællesudgifter til tiden - særligt fordi foreningens regninger naturligvis også skal betales til tiden.

Hvis det kræves, at der skal tilmeldes til Nets eller en lignende ordning, kræver det efter min opfattelse en udtrykkelig hjemmel i vedtægterne.

Jeg tror, at et mere effektivt middel vil være en rykkerprocedure, hvor man lige så snart, der er restance, sender en rykker med rykkergebyr.

Rykkergebyret udgør 100 kr. pr. enhed, og det kan også blive en del penge.

Derudover kan der vedtages, at der skal betales et opkrævningsgebyr, hvis man ikke anvender den betalingsform, foreningen foreskriver.

Mvh
Henrik Høpner

------------------------------------------------------

?: Kære advokat Henrik Høpner

Min lejer har opsagt sit lejemål og fraflytter pr.31. januar 2013.

Hvis jeg ikke er tilfreds med istandsættelsen pr. 31. januar 2013, da der først foretages flyttesyn den dato efter lejers ønske, og der efterfølgende skal males, slibes gulve eller gøres rent - dvs. at istandsættelsen foregår efter lejer er fraflyttet - hvem skal da betale huslejen i den periode?

På forhånd tak og med venlig hilsen
A


!: Kære A

Udgangspunktet er, at lejer fraflytter 31. januar, og derefter må udlejer kunne genudleje pr. 1. februar.

Kan det ikke lade sig gøre, kan der opkræves husleje for istandsættelsesperioden, hvis dette på forhånd er aftalt i lejekontrakten.

Er der tale om egentlig vanrøgt af det lejede, kan man kræve erstatning af lejer, men det kræver en retssag om det.

Det er vigtigt at huske, at kravet om istandsættelsen skal være fremsendt til lejer senest 14 dage efter fraflytningen.

Lejer er forpligtet til at give udlejer oplysning om en ny adresse.

Mvh
Henrik Høpner

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.