Nyhedsbrevet Bolignyt

Ny afgørelse slår fast: Mæglerkæder har ulovligt boykottet Boliga

Skrevet af Boliga.dk (21. november 2012)


Flere af de største mæglerkæder og Dansk Ejendomsmæglerforening har ifølge afgørelsen samarbejdet om at nægte Boliga billeder af boligsælgernes boliger. Foto: iStockphoto


Det er ulovligt, at seks store ejendomsmæglerkæder og Dansk Ejendomsmæglerforening har valgt at boykotte boligportalen Boliga.dk.

Det er nu slået fast for anden gang, efter Konkurrenceankenævnet har stadfæstet den afgørelse, Konkurrencerådet kom frem til i januar tidligere i år.

Siden 2009 har EDC, Home DanBolig, Nybolig, Estate, RealMæglerne og Dansk Ejendomsmæglerforening aftalt, at de vil opfordre deres mæglere til at boykotte Boliga.dk for at beskytte den mæglerejede portal Boligsiden.dk mod konkurrence, blandt andet ved at nægte Boliga adgang til boligsælgernes annoncebilleder.

Men den praksis blev kendt ulovlig af Konkurrencerådet, der meldte kæderne til bagmandspolitiet, og nu er afgørelsen slået fast af Konkurrenceankenævnet.

Kendelsen kommer ikke som en overraskelse for Boligas administrerende direktør, Tim Jensen, der er forarget over mæglerkædernes ulovlige kartelsamarbejde.

Sjofler boligsælgerne
- Det her viser, at de først og fremmest varetager deres egne interesser i stedet for boligsælgernes interesser. De sjofler deres kunder, for selvfølgelig vil boligsælgerne gerne have deres annoncebilleder så bredt ud og på så mange boligsider som muligt for at optimere deres salgsmuligheder. Det er gratis at få vist sine billeder på Boliga, og det gør boligerne langt mere synlige, siger Tim Jensen.

I Konkurrenceankenævnets afgørelse fremgår det som noget helt nyt, at flere ejendomsmæglerkæder har henvendt sig flere til banker med henblik på at få dem til at undlade at annoncere på Boliga.

- Det bekræfter, at de ikke er interesserede i at konkurrere på lige vilkår. De ønsker blot at knække nakken på aktører, der arbejder for gennemsigtighed på boligmarkedet, så de igen kan få monopol på oplysninger om ejendomsmarkedet, siger Tim Jensen, der  opfordrer kommende boligsælgere til at undersøge, om den ejendomsmægler, de vil benytte, tillader fri brug af billeder på boligportaler.

- Det er trist, at de ejendomsmæglere, som gerne vil varetage deres kunders interesser, ikke må for topledelsen i kæderne, siger Tim Jensen.

Fungerende formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, Torben Strøm, er overrasket over Konkurrenceankenævnets afgørelse.

- Vi valgte at anke afgørelsen, fordi vi og vores advokater mente, at man i afgørelsen havde anvendt de forkerte bestemmelser i konkurrenceloven. Men vi tager nu afgørelsen til efterretning. Det er vigtigt for os at understrege, at det står vores medlemmer fuldstændig frit for, hvordan de vil annoncere. Det hverken kan eller vil vi blande os i, siger Torben Strøm.

Kontrolbesøg
Sagen tog sin begyndelse i sommeren 2010, da dagbladet Politiken beskrev, hvordan flere af de største mæglerkæder var gået sammen om at afholde Boliga fra et bruge boligsælgernes annoncefotos.

Konkurrencestyrelsen foretog på baggrund af artiklerne en kontrolundersøgelse, et såkaldt "dawn raid", hos en række udvalgte aktører i ejendomsmæglerbranchen, og materialet viste, at flere af de store kæder var involveret i foto-boykotten af Boliga.

I januar 2012 afgjorde Konkurrencerådet, at mæglerkædernes boykot var ulovlig. Den afgørelse blev anket, men Konkurrenceankenævnet stadfæstede i denne uge kendelsen, dog med en ændring i de påbud, de indklagede parter var blevet pålagt.

I det reviderede påbud beder Ankenævnet kæderne om "...omgående at bringe den samordnede praksis mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, DanBolig A/S, EDC-Gruppen A/S, Home A/S, Nykredit Mægler A/S, RealMæglerne Holding A/S og John Frandsen A/S om at nægte boligsøgeportalen Boliga.dk tilladelse til at vise billeder af deres kunders ejendom til ophør, herunder kædeinterne udmeldinger om den samordnede praksis.”

Samtidig er mæglerkæderne ifølge Konkurrence- og forbrugerstyrelsen blevet politianmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), populært kendt som bagmandspolitiet.

Konkurrenceankenævnets pressemeddelelse om sagen kan ses her

Hele afgørelsen kan hentes her

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.