Hver uge svarer boligadvokat Henrik Høpner på spørgsmål om boligmarkedet.
18. Okt. 2019

Køber kræver penge tilbageholdt til dækning af mangler: Kan vi hæve handlen?Boligadvokat og partner Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager svarer hver uge på spørgsmål fra Boligas brugere. Send dit spørgsmål til ekspert@boliga.dk og gør det så kort som muligt.

Boliga skal kende din identitet, men vi anonymiserer alle indlæg.

Spørgsmål og svar bringes i nyhedsbrevet hver uge og på Boliga.dk.

På grund af antallet af indkomne spørgsmål kan der gå op til en måned - og i visse tilfælde længere tid - før dit spørgsmål bliver besvaret.
?: Hej boligekspert

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe med.

Min søn solgte i januar sin andelslejlighed. Efter køber overtog lejligheden, er køber kommet med en lang, lang række indsigelser omkring forbedringerne i lejligheden.

I forbindelse med handlen blev der udarbejdet en vurderingsrapport af en uvildig vurderingsekspert, som andelsforeningen havde udpeget. Værdien af forbedringerne blev ansat til 213.000 kr.

Køber havde ingen indsigelser før købet, men fremsatte først disse dagen før frigivelsen af restkøbesummen.

Vurderingsmanden gennemgik herefter den lange række af indsigelser og kom frem til, at der kun var mindre relevante mangler, som samlet beløb sig til 12.000 kr. Min søn accepterede at fradrage dette fra købesummen. Køber krævede derimod tilbageholdelse af 156.000 kr. til dækning af eventuelle yderligere mangler, hvilket andelsforeningens administrator accepterede.

Vi gjorde herefter køber klart, at såfremt køber ikke ville acceptere den uvildige vurderingsmands taksering af manglerne, ville vi kræve handlen hævet, idet vi naturligvis ikke kunne acceptere et prisnedslag i hundredetusindkroners-klassen.

Køber har efterfølgende opsøgt en advokat, som nu kræver syn og skøn. Vi ønsker derimod sagen lukket ved en hævelse af handlen.

Kan vi kræve sagen stoppet og handlen hævet?

Vh
J

Kære J

Det er min umiddelbare vurdering, at handlen ikke kan hæves. Problemet er, at der ikke er tale om afvigende accept, men derimod krav om erstatning for mangler.

Når der nu er en uafhængig vurderingsmand, der har gennemgået tingene flere gange, er det min opfattelse, at I står med en meget stærk sag – ikke mindst fordi købers krav først fremsættes sent i forløbet.

Det forhold, at køber er gået til en advokat, og der måske kommer et syn og skøn, gør, at jeg vil anbefale, at I også finder en advokat, der kan hjælpe jer. I vil på en normal indboforsikring kunne opnå dækning til retshjælp, så udgifterne bliver forhåbentlig ikke så store.

Hvis der fortsat er tilbageholdelse, er det en god ide at undersøge, om foreningen har overholdt de regler, der gælder i så henseende. Der kan ofte være tvivl – og det kunne formodentlig være bedre for jer at få pengene frigivet frem for, at de står på foreningens konto.

Venlig hilsen
Henrik Høpner
Del det på