Hver uge svarer boligadvokat Henrik Høpner på spørgsmål om boligmarkedet.
23. Feb. 2021

Privat ladeplads til elbil: Må bestyrelsen ændre beslutningen fra generalforsamlingen?Boligadvokat og partner Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager svarer hver uge på spørgsmål fra Boligas brugere. Send dit spørgsmål til ekspert@boliga.dk og gør det så kort som muligt.

Boliga skal kende din identitet, men vi anonymiserer alle indlæg.

Spørgsmål og svar bringes i nyhedsbrevet hver uge og på Boliga.dk.

På grund af antallet af indkomne spørgsmål kan der gå op til en måned - og i visse tilfælde længere tid - før dit spørgsmål bliver besvaret.?: Kære Henrik, 


Vi har et problem. Vi har købt en Hybridbil, som skal lades op og helst hver nat for at den er mest CO2-venlig. 


På vores generalforsamling i ejerforeningen blev det vedtaget, at hvis en beboer ønsker det, kan de for egen regning etablere en stander til opladning af elbiler på udvalgte pladser, som herefter bliver fast plads for ejeren. Ejeren betaler også selv driftsomkostninger til standeren.


Efterfølgende er der kommet et brev fra bestyrelsen, hvor de skriver, at der fra flere af ejerforeningens medlemmer er blevet gjort opmærksom på, at beslutningen af p-pladser til ladestandere ikke kan vedtages med stemmeflertal, men skal vedtages ud fra et to tredjedele flertal.


Det er dog ikke alle beboerne, der er enige med bestyrelsen i det udsagn og stiller spørgsmålstegn ved lovgivningen.


Det er ikke tinglyste pladser fordelt på enkelte ejerlejligheder, men en tildelt brugsret til en bestemt plads, derfor burde det ikke kræve en vedtægtsændring, og beslutningen fra den oprindelige generalforsamling burde stadig være gældende.


Håber at du kan hjælpe os med den juridiske side af sagen, hvad er rigtig?


Med venlig hilsen,


B


!: Kære B


Når en generalforsamling lovligt har vedtaget, at der kan opsættes el-laderstandere og så samtidig få en fast parkeringsplads, skal dem, der uenige, anlægge sag mod foreningen med påstanden om, at generalforsamlingens beslutning er ugyldig. 


Det er således kritikerne, der har den udfarende kraft og bestyrelse kan ikke uden videre ændre generalforsamlingens beslutning. 


Dirigenten på generalforsamlingen kan i yderste konsekvens blive erstatningsansvarlig, hvis beslutningen viser sig at være truffet på et forkert grundlag. 


For at undgå alt for meget splid i foreningen, bør der nok ske en drøftelse af, hvordan man bedst kan finde en hensigtsmæssig og fordelsmæssige måde at lande tingene på. 


Det, jeg tror kan være afgørende, er, hvordan man fordeler parkeringspladserne, hvis der ikke er tilstrækkelig af disse i foreningen. 


Ingen bør kunne være uenige i, at man har ret til at benytte den plads, hvor man selv har bekostet opsætningen af en ladeplads. 


Det er givet noget, vi kommer til at se flere og flere problemer med de kommende år efterhånden som elbilmarkedet vinder indpas, så en dialog er vejen frem. 


Med venlig hilsen, 


Henrik Høpner

Del det på