Hver uge svarer boligadvokat Henrik Høpner på spørgsmål om boligmarkedet.
02. Mar. 2021

Salg af sommerhus: Skal vi betale for opførelsen af købers nye skur?Boligadvokat og partner Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager svarer hver uge på spørgsmål fra Boligas brugere. Send dit spørgsmål til ekspert@boliga.dk og gør det så kort som muligt.

Boliga skal kende din identitet, men vi anonymiserer alle indlæg.

Spørgsmål og svar bringes i nyhedsbrevet hver uge og på Boliga.dk.

På grund af antallet af indkomne spørgsmål kan der gå op til en måned - og i visse tilfælde længere tid - før dit spørgsmål bliver besvaret.?: Kære Henrik,


Mine forældre solgte for et år siden deres sommerhus igennem en ejendomsmægler. På ejendommen var der opført et skur, som køber efterfølgende ønskede at udvide. 


Da han søger om tilladelse ved kommunen, får han besked på, at efter lokalplanen måtte skuret slet ikke stå der og derfor skal han rive skuret ned. 


Køber ønsker nu at opføre et nyt skur, som han enten vil have sælger eller ejendomsmægler til at godtgøre.


Mine forældre (sælger) købte i sin tid huset med skuret og har derfor ikke selv opført det. De var heller ikke bekendt med, at det skulle være ulovligt opført. Derfor mener de jo ikke, at dette er deres ansvar.


Mit spørgsmål er derfor, om denne ”mangel” er sælgers ansvar, købers ansvar eller er det fejlagtig rådgivning fra ejendomsmægler og skal han således hæfte?


Med venlig hilsen, 


C


 

!: Kære C, 


Det er desværre ikke sjældent, at der dukker den slags problemer op med skure og andre småbygninger.


Ofte skal det løses ved, at der enten gives en såkaldt lovliggørende tilladelse fra kommunen og i andre tilfælde kan det klares med en dispensation fra reglerne – eventuelt efter en nabo har givet sin accept til at skuret bliver stående, hvor det hele tiden har stået. 


Hvis tingene ikke kan løse på den måde, kan der – afhængig af hvordan det står beskrevet i købsaftalen – komme på tale, at sælger kan være erstatningsansvarlig overfor køber, men det kræver ofte en nøje gennemgang af aftalegrundlaget og i yderste konsekvens også et syn og skøn, der skal fastsætte værditabet. 


I forhold til ejendomsmægleren vil denne normalt ikke blive pålagt betalingspligt i forholdet til køber, da det er sælger, der har fået ”gevinsten” ved en lidt for høj pris på grund af det ulovligt opførte skur. 


Køber vil næppe have ret til at få leveret et helt nyt skur, da jeg ud fra beskrivelsen forudsætter, at der er tale om et skur, der har nogle år på bagen. 


Det kan måske løses ved en kontanterstatning som kompensation til køber, der kan få det som et tilskud til opførelse af et nyt skur et andet sted på grunden. 


Alt afhængig af økonomien i sagen, vil jeg anbefale, at I – eventuelt sammen med ejendomsmægleren –prøver at finde en advokat, der kan rede trådene ud, med mindre I kan få en dispensation hos kommunen. 


Afslutningsvis bemærkes, at køber også er forpligtet til at medvirke til at opnå dispensation og ikke blot kræve et nyt skur til erstatning for det gamle. 


Med venlig hilsen, 


Henrik Høpner

Del det på