BBR- og boliginformationer BBR: Landejendom

Lille Salbyvej 96, 5370 Mesinge 5370 Mesinge
2.000.000 kr. Offentlig vurdering

 • BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
  Boligstørrelse (BBR): 193 m²
 • Grundstørrelse: 30.497 m²
 • 5 værelser
 • 1 Etage
 • Byggeår: 1975
 • Månedlige skatter
  Skatter: 726 kr. / md.
 • Kælderstørrelse: 0 m²

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.
Skatteberegner
kr.
Hjælp til at finde anslået værdi

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for Landejendom på Lille Salbyvej
Ændringer i boligskat
Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019 - kr./år
Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021 - kr./år
Forskel - kr./år
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende. De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed. Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner. Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke:ABCDEFG
Kvm værdi (kr./m2):14.00012.0009.0007.0006.0005.0004.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld. For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt. Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med. Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Detaljerede boliginformationer

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Boligtype

Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

Enhedsareal

193 m²

Beboelsesareal

193 m²

Værelser

5

Antal toiletter

2

Badeforhold

Badeværelser i enheden

Antal badeværelser

2

Køkkenforhold

Adgang til fælles køkken

Energikode

-

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Bygning

Bygningsnummer

1

Ydervæg

Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Etager

1

Carport

0 m²

Seneste ombygning

2011

Udhus

0 m²

Boligstørrelse (BBR)

115 m²

Objekt status

Bygning - stamdata

Boligstørrelse, tinglyst:

0 m²

Afvigende etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Boligstørrelse

115 m²

Boligenhed med eget køkken

0

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Boligenhed uden eget køkken

1

Matrikler

Matrikelnummer

10a

Kommunal ejerlav navn

TÅRUP BY, MESING

Grundstørrelse

30.497 m²

Lands ejerlav kode

340753

Vejareal

1825

Lands ejerlav navn

TÅRUP BY, MESINGE

Primær matrikel

J

Ejendomsnummer

2571

Kommunal ejerlav kode

48

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

2

Boligstørrelse

110 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

Byggeår

1000

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

1975

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

3

Boligstørrelse

20 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

Byggeår

1000

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

1975

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

4

Boligstørrelse

70 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

Byggeår

1000

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

1975

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

5

Boligstørrelse

299 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Betonelementer (etagehøje betonelementer)

Byggeår

2006

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Seneste ombygningsår

0

Skatter

7.052 kr. / år Ejendomsværdiskat
1.663 kr. / år Grundskyld

bbr_inner.information.details.title_single

8. maj 2017 Omregningsdato
1.800.000 kr. Salgspris
Familieoverdragelse Handelstype

Tidligere annonceringer

Adresse Udbudspris Sidst set dato Liggetid Se tidligere udbud

Ejerskab

2571 Ejendomsnummer
440 Kommunenummer
Privatpersoner eller interessentskab

Grunde

Privat, alment vandforsyningsanlæg Vandforsyning
30 Afløb
Der foreligger ingen kendt tilladelse Afløb tilladt

Etager

168 m² 1. etage

Offentlige vurderinger

Ændret Anvendelse Grundareal Grundværdi Ejendomsværdi
Ændret 1. okt. 2018 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2017 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2016 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2015 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2014 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2013 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2012 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 180.300 kr. Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Ændret 1. okt. 2011 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 200.400 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2010 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 200.400 kr. Ejendomsværdi 1.550.000 kr.
Ændret 1. okt. 2009 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 30.497 m2 Grundværdi 267.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.