BBR- og boliginformationer BBR: Landejendom

Lille Salbyvej 158, 5370 Mesinge 5370 Mesinge
16.500.000 kr. Offentlig vurdering

 • BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
  Boligstørrelse (BBR): 200 m²
 • Grundstørrelse: 539.908 m²
 • 6 værelser
 • 1 Etage
 • Byggeår: 1966
 • Månedlige skatter
  Skatter: 3076 kr. / md.
 • Kælderstørrelse: 80 m²

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.
Skatteberegner
kr.
Hjælp til at finde anslået værdi

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for Landejendom på Lille Salbyvej
Ændringer i boligskat
Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019 - kr./år
Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021 - kr./år
Forskel - kr./år
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende. De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed. Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner. Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke:ABCDEFG
Kvm værdi (kr./m2):14.00012.0009.0007.0006.0005.0004.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld. For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt. Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med. Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Detaljerede boliginformationer

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

200 m²

Beboelsesareal

200 m²

Værelser

6

Antal toiletter

2

Badeforhold

Badeværelser i enheden

Antal badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Energikode

-

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Bygning

Bygningsnummer

1

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Tag

Tegl

Etager

1

Carport

0 m²

Seneste ombygning

0

Udhus

0 m²

Boligstørrelse (BBR)

200 m²

Objekt status

Bygning - stamdata

Boligstørrelse, tinglyst:

0 m²

Afvigende etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Boligstørrelse

200 m²

Boligenhed med eget køkken

1

Varmeinstallation

Varmepumpe

Boligenhed uden eget køkken

0

Matrikler

Matrikelnummer

7a

Kommunal ejerlav navn

TÅRUP BY, MESING

Grundstørrelse

539.908 m²

Lands ejerlav kode

340753

Vejareal

500

Lands ejerlav navn

TÅRUP BY, MESINGE

Primær matrikel

J

Ejendomsnummer

2574

Kommunal ejerlav kode

48

Matrikler

Matrikelnummer

6d

Kommunal ejerlav navn

TÅRUP BY, MESING

Grundstørrelse

20.560 m²

Lands ejerlav kode

340753

Vejareal

0

Lands ejerlav navn

TÅRUP BY, MESINGE

Primær matrikel

N

Ejendomsnummer

2574

Kommunal ejerlav kode

48

Matrikler

Matrikelnummer

1b

Kommunal ejerlav navn

TÅRUP BY, MESING

Grundstørrelse

176.432 m²

Lands ejerlav kode

340753

Vejareal

0

Lands ejerlav navn

TÅRUP BY, MESINGE

Primær matrikel

N

Ejendomsnummer

2574

Kommunal ejerlav kode

48

Matrikler

Matrikelnummer

6e

Kommunal ejerlav navn

TÅRUP BY, MESING

Grundstørrelse

3.580 m²

Lands ejerlav kode

340753

Vejareal

0

Lands ejerlav navn

TÅRUP BY, MESINGE

Primær matrikel

N

Ejendomsnummer

2574

Kommunal ejerlav kode

48

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

2

Boligstørrelse

500 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1959

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

0

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

3

Boligstørrelse

270 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1974

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

0

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

4

Boligstørrelse

170 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1963

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

0

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

5

Boligstørrelse

230 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Andet materiale

Byggeår

1974

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

0

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

6

Boligstørrelse

200 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1960

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

0

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

7

Boligstørrelse

3337 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Betonelementer (etagehøje betonelementer)

Byggeår

2009

Tag

Fibercement (asbestfri)

Seneste ombygningsår

0

Skatter

7.851 kr. / år Ejendomsværdiskat
29.059 kr. / år Grundskyld

bbr_inner.information.details.title_single

12. nov. 2009 Omregningsdato
14.190.984 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

4. feb. 2009 Omregningsdato
12.607.463 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

28. nov. 2000 Omregningsdato
953.816 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

25. apr. 1994 Omregningsdato
2.610.000 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

Tidligere annonceringer

Adresse Udbudspris Sidst set dato Liggetid Se tidligere udbud

Ejerskab

2574 Ejendomsnummer
440 Kommunenummer
Privatpersoner eller interessentskab

Grunde

Privat, alment vandforsyningsanlæg Vandforsyning
32 Afløb
- Afløb tilladt

Etager

80 m² Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau
0 m² 1. etage
0 m² 2. etage
0 m² 3. etage

Offentlige vurderinger

Ændret Anvendelse Grundareal Grundværdi Ejendomsværdi
Ændret 1. okt. 2018 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.480 m2 Grundværdi 3.985.300 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2017 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.480 m2 Grundværdi 3.985.300 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2016 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.480 m2 Grundværdi 3.985.300 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2015 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.480 m2 Grundværdi 3.985.300 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2014 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.480 m2 Grundværdi 3.985.300 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2013 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.480 m2 Grundværdi 3.985.300 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2012 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.710 m2 Grundværdi 3.986.800 kr. Ejendomsværdi 16.500.000 kr.
Ændret 1. okt. 2011 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.710 m2 Grundværdi 4.438.600 kr. Ejendomsværdi 13.600.000 kr.
Ændret 1. okt. 2010 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.710 m2 Grundværdi 4.438.600 kr. Ejendomsværdi 13.600.000 kr.
Ændret 1. okt. 2009 Anvendelse Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Grundareal 740.710 m2 Grundværdi 5.936.500 kr. Ejendomsværdi 18.900.000 kr.