Detaljerede BBR- og boliginformationer

Limensgaden 5C, 3720 Aakirkeby

Limensgaden 5C, 3720 Aakirkeby

Til top

Limensgaden 5C, 3720 Aakirkeby

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

24.100.000 kr

Skatter

0 kr./md.

Type

Rækkehus

Byggeår

2007

Bolig

74 m²

Kælder

Grund

65.325 m²

Værelser

2

Hvad er Limensgaden 5C værd hvis den sættes til salg i dag?

Træk vurderingsrapport her!

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste salgspriser

Få en email når Limensgaden 5C bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for rækkehus på Limensgaden
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

74 m²

Beboelsesareal

74 m²

Værelser

2

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Energikode

400 V el fra værk

Note 1

Fællesareal udgør 25 m²

Skatter

Grundskyld

Ejendomsværdiskat

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

24.100.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

24.100.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

24.100.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

24.100.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

24.100.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

24.100.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

24.000.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

22.000.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2010

Ændret d.

11. jan 2012

Ejendomsværdi

22.000.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

22.000.000 kr

Grundværdi

379.800 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

24.700.000 kr

Grundværdi

316.500 kr

Anvendelse

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).

Grundareal

65.325 m²

Ant. Beboelsesenheder

8

Se mere


Salg

Vi har ikke registret tidligere salg

Tidligere annonceringer

Vi har ikke registret tidligere annonceringer

Ejerskab

Ejd. nr

248893

Kommune Kode

400

Ejerforhold

Den kommune, hvori ejendommen er beliggende


Bygning

Bygningsnr

11

Anvendelse

Boligbygning til døgninstitution

Etager

1

Opført

2007

Bygning

347 m²

Bolig

296 m²

Erhverv

51 m²

Bebygget

347 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Udestue

20 m²

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Se mere

Grunde

Afløb

1

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Matrikler

Matrikel nr

349d

Areal

65.325 m²

Vejareal

2.033 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

92

Kommunal Ejerlav Navn

AAKIRKEBY MARKJO

Lands Ejerlav Kode

2002152

Lands Ejerlav Navn

AAKIRKEBY MARKJORDER

Ejendomsnummer

248893

Se mere


Etager

Der er ingen ekstra etager

Tilhørende bygninger

Bygningsnr

13

Anvendelse

Udhus

Opført

2009

Bebygget

27 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

9

Anvendelse

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Etager

1

Opført

2004

Bygning

219 m²

Erhverv

219 m²

Bebygget

219 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Metalplader

Tag

Fibercement (asbestfri)

Bygningsnr

10

Anvendelse

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Etager

1

Opført

2004

Bygning

772 m²

Bolig

623 m²

Erhverv

149 m²

Bebygget

772 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

2

Anvendelse

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Etager

1

Opført

1971

Bygning

1.306 m²

Bolig

1.010 m²

Erhverv

296 m²

Bebygget

1.306 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

6

Anvendelse

Garage (med plads til et eller to køretøjer)

Opført

1900

Bebygget

38 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Cementsten

Bygningsnr

4

Anvendelse

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Etager

1

Opført

1869

Seneste ombygning

1988

Bygning

660 m²

Bolig

421 m²

Erhverv

399 m²

Bebygget

660 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

7

Anvendelse

Udhus

Opført

1998

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

1

Anvendelse

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Etager

1

Opført

1900

Seneste ombygning

1995

Bygning

87 m²

Bolig

55 m²

Erhverv

32 m²

Bebygget

87 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement (asbestfri)

Bygningsnr

3

Anvendelse

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Etager

1

Opført

1971

Seneste ombygning

1991

Bygning

729 m²

Erhverv

769 m²

Bebygget

729 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

5

Anvendelse

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Etager

1

Opført

1900

Seneste ombygning

1995

Bygning

196 m²

Erhverv

196 m²

Bebygget

196 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement (asbestfri)

Bygningsnr

12

Anvendelse

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Etager

1

Opført

2008

Bygning

72 m²

Erhverv

72 m²

Bebygget

72 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

PVC

Tag

PVC

Se mere

Tilhørende bygningers etager

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

160 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

160 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

160 m²

Udnyttet Tagetage

160 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

202 m²

Udnyttet Tagetage

40 m²

Se mere


Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.