Detaljerede BBR- og boliginformationer

Magnoliavej 6B, 3630 Jægerspris

Magnoliavej 6B, 3630 Jægerspris

Til top

Magnoliavej 6B, 3630 Jægerspris

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

2.500.000 kr

Skatter

2.873 kr./md.

Type

Villa

Byggeår

2007

Bolig

171 m²

Kælder

Grund

894 m²

Værelser

6

Hvad er Magnoliavej 6B værd hvis den sættes til salg i dag?

Træk vurderingsrapport her!

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste salgspriser

Få en email når Magnoliavej 6B bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for villa på Magnoliavej
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

171 m²

Beboelsesareal

171 m²

Værelser

6

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

2

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

2

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Energikode

400 V el fra værk

Skatter

Grundskyld

16.104 kr./år

Ejendomsværdiskat

18.375 kr./år

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

2.500.000 kr

Grundværdi

495.500 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

2.500.000 kr

Grundværdi

495.500 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

2.500.000 kr

Grundværdi

495.500 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

2.500.000 kr

Grundværdi

495.500 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

2.500.000 kr

Grundværdi

495.500 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

2.500.000 kr

Grundværdi

495.500 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

2.600.000 kr

Grundværdi

508.200 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

2.600.000 kr

Grundværdi

508.200 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

2.950.000 kr

Grundværdi

457.400 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

2.950.000 kr

Grundværdi

457.400 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

894 m²

Se mere


Salg

Omregningsdato

28-10-2005

Skødedato

10-05-2006

Købesum

1.050.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Bemærk!

Der er foretaget ombygninger eller bygget nyt siden dette salg.

Tidligere annonceringer

Vi har ikke registret tidligere annonceringer

Ejerskab

Ejd. nr

8727

Kommune Kode

250

Ejerforhold

Privatpersoner eller interessentskab


Bygning

Bygningsnr

1

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

2007

Bygning

230 m²

Bolig

171 m²

Bebygget

230 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Cementsten

Indbygget Carport

45 m²

Indbygget Udhus

14 m²

Overdækket

45 m²

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Afløb

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

1

Note 1

Kloakattest mangler 29.07.2010.

Se mere

Grunde

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Matrikler

Matrikel nr

6id

Areal

894 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

206

Kommunal Ejerlav Navn

NEDER DRÅBY BY,

Lands Ejerlav Kode

70255

Lands Ejerlav Navn

NEDER DRÅBY BY, DRÅBY

Ejendomsnummer

8727

Se mere


Etager

Der er ingen ekstra etager

Tilhørende bygninger

Der er ingen tilhørende bygninger

Tilhørende bygningers etager

Der er ingen tilhørende bygningers etager

Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.