BBR- og boliginformationer BBR: Villa

Sildeballe 3, 8305 Samsø 8305 Samsø
1.750.000 kr. Offentlig vurdering

 • BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
  Boligstørrelse (BBR): 78 m²
 • Grundstørrelse: 35.551 m²
 • 2 værelser
 • 0 Etage
 • Byggeår: 1875
 • Månedlige skatter
  Skatter: 1402 kr. / md.
 • Kælderstørrelse: 0 m²

Hvad er Sildeballe 3, 8305 Samsø værd, hvis den sættes til salg i dag?

Vurderingsrapport

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.
Skatteberegner
kr.
Hjælp til at finde anslået værdi

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for Villa på Sildeballe
Ændringer i boligskat
Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019 - kr./år
Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021 - kr./år
Forskel - kr./år
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende. De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed. Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner. Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke:ABCDEFG
Kvm værdi (kr./m2):14.00012.0009.0007.0006.0005.0004.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld. For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt. Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med. Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Detaljerede boliginformationer

Anvendelse

Enhed til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra sommerhus

Boligtype

Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

Enhedsareal

78 m²

Beboelsesareal

0 m²

Værelser

2

Antal toiletter

1

Badeforhold

Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse

Antal badeværelser

0

Køkkenforhold

Ingen fast kogeinstallation

Energikode

400 V el fra værk

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Bygning

Bygningsnummer

3

Ydervæg

Andet materiale

Anvendelse

Enhed til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra sommerhus

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Etager

0

Carport

0 m²

Seneste ombygning

1930

Udhus

0 m²

Boligstørrelse (BBR)

0 m²

Objekt status

Bygning - stamdata

Boligstørrelse, tinglyst:

0 m²

Afvigende etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Boligstørrelse

73 m²

Boligenhed med eget køkken

0

Varmeinstallation

-

Boligenhed uden eget køkken

0

Matrikler

Matrikelnummer

15a

Kommunal ejerlav navn

BESSER BY, BESSE

Grundstørrelse

35.551 m²

Lands ejerlav kode

200153

Vejareal

1151

Lands ejerlav navn

BESSER BY, BESSER

Primær matrikel

J

Ejendomsnummer

19930

Kommunal ejerlav kode

23

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

1

Boligstørrelse

245 m²

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Ydervæg

Betonelementer (etagehøje betonelementer)

Byggeår

1875

Tag

Tegl

Seneste ombygningsår

2008

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

2

Boligstørrelse

255 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1953

Tag

Tegl

Seneste ombygningsår

1998

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

4

Boligstørrelse

365 m²

Anvendelse

(UDFASES) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Ydervæg

Andet materiale

Byggeår

1976

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Seneste ombygningsår

0

Skatter

9.100 kr. / år Ejendomsværdiskat
7.724 kr. / år Grundskyld

bbr_inner.information.details.title_single

30. jan. 1998 Omregningsdato
909.880 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

Tidligere annonceringer

Adresse Udbudspris Sidst set dato Liggetid Se tidligere udbud

Ejerskab

19930 Ejendomsnummer
741 Kommunenummer
Privatpersoner eller interessentskab

Grunde

Privat, alment vandforsyningsanlæg Vandforsyning
104 Afløb
Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg Afløb tilladt

Etager

Der er ingen ekstra etager

Offentlige vurderinger

Ændret Anvendelse Grundareal Grundværdi Ejendomsværdi
Ændret 1. okt. 2018 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 251.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2017 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 251.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2016 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 251.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2015 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 251.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2014 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 251.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2013 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 251.200 kr. Ejendomsværdi 1.750.000 kr.
Ændret 1. okt. 2012 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 257.600 kr. Ejendomsværdi 1.800.000 kr.
Ændret 1. okt. 2011 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 257.600 kr. Ejendomsværdi 1.800.000 kr.
Ændret 1. okt. 2010 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 257.600 kr. Ejendomsværdi 1.200.000 kr.
Ændret 1. okt. 2009 Anvendelse Beboelsesejendom Grundareal 35.551 m2 Grundværdi 257.600 kr. Ejendomsværdi 1.200.000 kr.