Detaljerede BBR- og boliginformationer

Doravej 67, st. th, 9000 Aalborg

Doravej 67, st. th, 9000 Aalborg

Til top

Doravej 67, st. th, 9000 Aalborg

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

Skatter

0 kr./md.

Type

Ejerlejlighed

Byggeår

1969

Bolig

92 m²

Kælder

328 m²

Grund

43.417 m²

Værelser

3

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste salgspriser

Få en email når Doravej 67, st. th bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for ejerlejlighed på Doravej
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

92 m²

Beboelsesareal

92 m²

Værelser

3

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Skatter

Grundskyld

Ejendomsværdiskat

Vurderinger

OBS:

Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.417 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.800 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.418 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

121.000.000 kr

Grundværdi

26.050.800 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.418 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2009

Ændret d.

29. dec 2012

Ejendomsværdi

124.000.000 kr

Grundværdi

28.659.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.423 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

124.000.000 kr

Grundværdi

28.659.200 kr

Anvendelse

Beboelses- og forretningsejendom

Grundareal

43.423 m²

Ant. Beboelsesenheder

207

Se mere


Salg

OBS:

Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed

Tidligere annonceringer

Vi har ikke registret tidligere annonceringer

Ejerskab

Ejd. nr

45163

Kommune Kode

851

Ejerforhold

Alment boligselskab

Note 1

sikringsrum til 37 personer

Note 2

42 GENOPRETNING 1996

Se mere


Bygning

Bygningsnr

9

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

1.192 m²

Bolig

1.143 m²

Bebygget

547 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

15

Se mere

Grunde

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Note 1

sikringsrum til 37 personer

Note 2

42 GENOPRETNING 1996

Matrikler

Matrikel nr

1k

Areal

43.417 m²

Vejareal

1.730 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

4

Kommunal Ejerlav Navn

NR. TRANDERS, AA

Lands Ejerlav Kode

2005057

Lands Ejerlav Navn

NR. TRANDERS, AALBORG JORDER

Ejendomsnummer

45163

Se mere


Etager

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

328 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

328 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Se mere

Tilhørende bygninger

Bygningsnr

8

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

796 m²

Bolig

796 m²

Bebygget

398 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

11

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

1.696 m²

Bolig

1.696 m²

Bebygget

848 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

27

Anvendelse

Udhus

Opført

2018

Bebygget

25 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

10

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

802 m²

Bolig

802 m²

Bebygget

401 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

14

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

802 m²

Bolig

802 m²

Bebygget

401 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

26

Anvendelse

Udhus

Opført

2010

Bebygget

28 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

13

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

696 m²

Bolig

647 m²

Bebygget

299 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

6

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

802 m²

Bolig

802 m²

Bebygget

401 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

23

Anvendelse

Udhus

Opført

2007

Bebygget

25 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

PVC

Bygningsnr

25

Anvendelse

Udhus

Opført

2016

Bebygget

42 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

PVC

Bygningsnr

12

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

796 m²

Bolig

796 m²

Bebygget

398 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

21

Anvendelse

Udhus

Opført

2003

Bebygget

18 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

15

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

1.700 m²

Bolig

1.494 m²

Erhverv

202 m²

Bebygget

852 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

5

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

1.590 m²

Bolig

1.533 m²

Bebygget

795 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

1

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

2.388 m²

Bolig

2.388 m²

Bebygget

1.194 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

2

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

802 m²

Bolig

802 m²

Bebygget

401 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

16

Anvendelse

Daginstitution

Etager

1

Opført

1969

Seneste ombygning

1997

Bygning

375 m²

Erhverv

375 m²

Bebygget

375 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

7

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

2.094 m²

Bolig

2.094 m²

Bebygget

1.047 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

17

Anvendelse

Bygning til detailhandel

Etager

1

Opført

1969

Seneste ombygning

1988

Bygning

763 m²

Erhverv

916 m²

Bebygget

763 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Betonelementer (etagehøje betonelementer)

Tag

Built-up

Bygningsnr

3

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

2.394 m²

Bolig

2.394 m²

Bebygget

1.197 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

4

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

2

Opført

1969

Seneste ombygning

2001

Bygning

796 m²

Bolig

796 m²

Bebygget

398 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

24

Anvendelse

Udhus

Opført

2007

Bebygget

25 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

PVC

Bygningsnr

20

Anvendelse

Anden bygning til fritidsformål

Etager

1

Opført

1998

Bygning

92 m²

Erhverv

92 m²

Bebygget

92 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

19

Anvendelse

Daginstitution

Etager

1

Opført

1997

Bygning

23 m²

Erhverv

23 m²

Bebygget

23 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

18

Anvendelse

Bygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger

Etager

1

Opført

1969

Seneste ombygning

1998

Bygning

1.080 m²

Erhverv

1.080 m²

Bebygget

1.080 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

22

Anvendelse

Udhus

Opført

2004

Bebygget

22 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Se mere

Tilhørende bygningers etager

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

238 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

238 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

508 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

508 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

240 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

240 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

240 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

240 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

417 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

417 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

240 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

240 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

238 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

238 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

508 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

508 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

477 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

447 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

716 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

716 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

240 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

240 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

628 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

628 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

165 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

165 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

718 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

718 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

0 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

238 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

238 m²

Se mere


Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.