Detaljerede BBR- og boliginformationer

Høsterkøbvej 52, 2970 Hørsholm

Høsterkøbvej 52, 2970 Hørsholm

Til top

Høsterkøbvej 52, 2970 Hørsholm

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

13.600.000 kr

Skatter

4.117 kr./md.

Type

Villa

Byggeår

1877

Bolig

123 m²

Kælder

Grund

191.247 m²

Værelser

3

Hvad er Høsterkøbvej 52 værd hvis den sættes til salg i dag?

Træk vurderingsrapport her!

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste salgspriser

Få en email når Høsterkøbvej 52 bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for villa på Høsterkøbvej
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Boligtype

Blandet erhverv og bolig med eget køkken

Enhedsareal

123 m²

Beboelsesareal

100 m²

Erhvervsareal

23 m²

Værelser

3

Værelser t. Erhverv

1

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Energikode

400 V el fra værk

Skatter

Grundskyld

21.516 kr./år

Ejendomsværdiskat

27.885 kr./år

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

13.600.000 kr

Grundværdi

2.962.600 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

14.300.000 kr

Grundværdi

3.338.700 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

14.300.000 kr

Grundværdi

3.338.700 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

12.700.000 kr

Grundværdi

3.160.900 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

191.247 m²

Ant. Beboelsesenheder

3

Se mere


Salg

Omregningsdato

10-03-1997

Købesum

3.860.000 kr

Overdragelseskode

Familieoverdragelse

Tidligere annonceringer

Vi har ikke registret tidligere annonceringer

Ejerskab

Ejd. nr

15088

Kommune Kode

230

Ejerforhold

Privatpersoner eller interessentskab

Note 1

Nedgravet olietank fra 1957 og nedgravet 10.000 l olietank fra 1977 opgravet hhv. 1977 og 2008


Bygning

Bygningsnr

4

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1877

Bygning

123 m²

Bolig

100 m²

Erhverv

23 m²

Bebygget

123 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Opvarmning

Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

1

Note 1

BESTYRERBOLIG, INDRETTET I 1981

Se mere

Grunde

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Note 1

Nedgravet olietank fra 1957 og nedgravet 10.000 l olietank fra 1977 opgravet hhv. 1977 og 2008

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Se mere

Matrikler

Matrikel nr

1a

Areal

75.639 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

4

Kommunal Ejerlav Navn

HØSTERKØB BY, BI

Lands Ejerlav Kode

130154

Lands Ejerlav Navn

HØSTERKØB BY, BIRKERØD

Ejendomsnummer

15088

Matrikel nr

13a

Areal

101.350 m²

Vejareal

1.315 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

1

Kommunal Ejerlav Navn

SANDBJERG BY, BI

Lands Ejerlav Kode

130158

Lands Ejerlav Navn

SANDBJERG BY, BIRKERØD

Ejendomsnummer

15088

Matrikel nr

21a

Areal

1.154 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

1

Kommunal Ejerlav Navn

SANDBJERG BY, BI

Lands Ejerlav Kode

130158

Lands Ejerlav Navn

SANDBJERG BY, BIRKERØD

Ejendomsnummer

15088

Matrikel nr

1e

Areal

10.472 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

4

Kommunal Ejerlav Navn

HØSTERKØB BY, BI

Lands Ejerlav Kode

130154

Lands Ejerlav Navn

HØSTERKØB BY, BIRKERØD

Ejendomsnummer

15088

Matrikel nr

30

Areal

2.632 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

1

Kommunal Ejerlav Navn

SANDBJERG BY, BI

Lands Ejerlav Kode

130158

Lands Ejerlav Navn

SANDBJERG BY, BIRKERØD

Ejendomsnummer

15088

Se mere


Etager

Der er ingen ekstra etager

Tilhørende bygninger

Bygningsnr

1

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Etager

1

Opført

1877

Bygning

171 m²

Bolig

285 m²

Bebygget

171 m²

Varmeinstallation

Varmepumpe

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

10

Anvendelse

Carport

Opført

1970

Bebygget

24 m²

Ydervæg

Andet materiale

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

2

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1877

Seneste ombygning

1989

Bygning

100 m²

Bolig

186 m²

Bebygget

100 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

3

Anvendelse

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

Etager

1

Opført

1877

Seneste ombygning

1989

Bygning

247 m²

Erhverv

404 m²

Bebygget

247 m²

Varmeinstallation

Elovne, elpaneler

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

8

Anvendelse

Udhus

Opført

1970

Bebygget

45 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

5

Anvendelse

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Etager

1

Opført

1877

Bygning

160 m²

Erhverv

160 m²

Bebygget

160 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

7

Anvendelse

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Etager

1

Opført

1970

Bygning

45 m²

Erhverv

45 m²

Bebygget

45 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

6

Anvendelse

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Etager

1

Opført

1877

Bygning

356 m²

Erhverv

356 m²

Bebygget

356 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

9

Anvendelse

Garage (med plads til et eller to køretøjer)

Opført

1970

Bebygget

24 m²

Ydervæg

Andet materiale

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

11

Anvendelse

Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)

Etager

1

Opført

1997

Bygning

946 m²

Erhverv

946 m²

Bebygget

946 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Metalplader

Tag

Fibercement (asbestfri)

Se mere

Tilhørende bygningers etager

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

114 m²

Udnyttet Tagetage

114 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

48 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

86 m²

Udnyttet Tagetage

86 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

157 m²

Udnyttet Tagetage

157 m²

Se mere


Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.