Detaljerede BBR- og boliginformationer

Esrumvej 362, 3000 Helsingør

Esrumvej 362, 3000 Helsingør

Til top

Esrumvej 362, 3000 Helsingør

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

521.000.000 kr

Skatter

0 kr./md.

Type

Villa

Byggeår

1896

Bolig

250 m²

Kælder

20 m²

Grund

30.325.457 m²

Værelser

9

Hvad er Esrumvej 362 værd hvis den sættes til salg i dag?

Træk vurderingsrapport her!

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste salgspriser

Få en email når Esrumvej 362 bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for villa på Esrumvej
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

250 m²

Beboelsesareal

250 m²

Værelser

9

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Skatter

Grundskyld

Ejendomsværdiskat

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

2. okt 2018

Ejendomsværdi

521.000.000 kr

Grundværdi

155.904.000 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.346.869 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

521.000.000 kr

Grundværdi

155.904.000 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.346.869 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2017

Ændret d.

4. okt 2017

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2017

Ændret d.

3. okt 2017

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2017

Ændret d.

2. okt 2017

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2016

Ændret d.

3. okt 2016

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2016

Ændret d.

2. okt 2016

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2015

Ændret d.

2. okt 2015

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.635.500 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.268.916 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2014

Ændret d.

2. okt 2014

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.641.100 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.270.359 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

522.000.000 kr

Grundværdi

155.641.100 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.270.359 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2013

Ændret d.

2. okt 2013

Ejendomsværdi

526.000.000 kr

Grundværdi

156.965.900 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.616.438 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

538.000.000 kr

Grundværdi

165.717.100 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.616.438 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

539.000.000 kr

Grundværdi

165.720.900 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.616.973 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

543.000.000 kr

Grundværdi

166.792.600 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.684.088 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

542.000.000 kr

Grundværdi

166.792.600 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.684.076 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

597.000.000 kr

Grundværdi

166.792.600 kr

Anvendelse

Særskilt vurderet skov og plantage.

Grundareal

56.674.937 m²

Ant. Beboelsesenheder

50

Se mere


Salg

Omregningsdato

17-07-2017

Skødedato

17-07-2017

Købesum

5.940.000 kr

Overdragelseskode

Familieoverdragelse

Omregningsdato

24-04-2013

Skødedato

24-04-2013

Købesum

01 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

24-11-2011

Skødedato

24-11-2011

Købesum

01 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

26-11-2003

Skødedato

07-01-2004

Købesum

1.610.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

17-11-2003

Skødedato

12-12-2003

Købesum

1.530.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

27-05-1999

Købesum

1.177.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

12-11-1996

Købesum

2.117.675 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Se mere

Tidligere annonceringer

Vi har ikke registret tidligere annonceringer

Ejerskab

Ejd. nr

92

Kommune Kode

217

Ejerforhold

Staten


Bygning

Bygningsnr

29

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

2

Opført

1896

Bygning

250 m²

Bolig

250 m²

Bebygget

125 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Stråtag

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

Separatkloakeret: spildevand

Supplerende Opvarmning

Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

1

Note 1

HORSERØDHUS

Note 2

bygningen er bevaringsværdig med save-karakter 4

Se mere

Grunde

Afløb

75

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Blandet vandforsyning

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Note 1

Midlertidig adresse til bådplads

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

7

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

104

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

75

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Blandet vandforsyning

Note 1

nedgravet olietank 1986, vides ikke hvilken matrikel

Note 2

overjordisk olietank installeret 1981 ndr.str.vej 289

Note 3

underjordisk olietank installeret 1981 hellebækvej 475

Note 4

overjordisk er installeret 1978 esrumvej 251

Note 5

01-1027 NEDRIVNING

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

105

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Note 1

På Ørsholtvej 37 er der minirenseanlæg, færdigmelding mangler

Afløb

301

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

503

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Note 1

Der er på ejendommen sivebrønd

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

105

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

7

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

10

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

102

Afløb Tilladt

Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

7

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Se mere

Matrikler

Matrikel nr

1m

Areal

530.451 m²

Vejareal

150 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1e

Areal

2.589 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1p

Areal

634 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

9

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

82

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD BY, HOR

Lands Ejerlav Kode

120558

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD BY, HORNBÆK

Ejendomsnummer

24145

Matrikel nr

9

Areal

12.887 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

82

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD BY, HOR

Lands Ejerlav Kode

120558

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD BY, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

27a

Areal

297.763 m²

Vejareal

38.790 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

63

Kommunal Ejerlav Navn

HORNEBY BY, HORN

Lands Ejerlav Kode

120557

Lands Ejerlav Navn

HORNEBY BY, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1n

Areal

11.238 m²

Vejareal

162 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

6a

Areal

9.415 m²

Vejareal

44 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

127

Kommunal Ejerlav Navn

BISTRUP BY, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120651

Lands Ejerlav Navn

BISTRUP BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1c

Areal

2.577 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

4p

Areal

5.571 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

200

Kommunal Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, E

Lands Ejerlav Kode

120253

Lands Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

48

Areal

5.022 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

32.438 m²

Vejareal

1.830 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

23

Kommunal Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HE

Lands Ejerlav Kode

120454

Lands Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1l

Areal

657.315 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2mæ

Areal

36.040 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2iy

Areal

160.470 m²

Vejareal

1.270 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

103

Areal

23.741 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1c

Areal

143.061 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

170

Kommunal Ejerlav Navn

NYRUP BY, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120667

Lands Ejerlav Navn

NYRUP BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2b

Areal

68.547 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

170

Kommunal Ejerlav Navn

NYRUP BY, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120667

Lands Ejerlav Navn

NYRUP BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1c

Areal

4.675 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

124

Kommunal Ejerlav Navn

KATHØJGÅRD, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120662

Lands Ejerlav Navn

KATHØJGÅRD, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1h

Areal

2.370 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

142

Kommunal Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120664

Lands Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1f

Areal

421.447 m²

Vejareal

2.410 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

142

Kommunal Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120664

Lands Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

101

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

43263

Matrikel nr

101

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

43271

Matrikel nr

101

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

43352

Matrikel nr

101

Areal

9.753 m²

Vejareal

360 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

99

Areal

2.396 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

100

Areal

443 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

102

Areal

13.150 m²

Vejareal

1.652 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

98

Areal

1.765 m²

Vejareal

135 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

60

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLE

Lands Ejerlav Kode

120555

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK FISKERLEJE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2a

Areal

9.577 m²

Vejareal

254 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

231

Kommunal Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EG

Lands Ejerlav Kode

120255

Lands Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1e

Areal

15.298 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

220

Kommunal Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV

Lands Ejerlav Kode

120252

Lands Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1e

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

220

Kommunal Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV

Lands Ejerlav Kode

120252

Lands Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

139899

Matrikel nr

1a

Areal

905.983 m²

Vejareal

1.654 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

220

Kommunal Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV

Lands Ejerlav Kode

120252

Lands Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

Areal

44 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

200

Kommunal Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, E

Lands Ejerlav Kode

120253

Lands Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1ar

Areal

63 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

231

Kommunal Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EG

Lands Ejerlav Kode

120255

Lands Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

5a

Areal

320 m²

Vejareal

320 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

200

Kommunal Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, E

Lands Ejerlav Kode

120253

Lands Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2e

Areal

173 m²

Vejareal

173 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

231

Kommunal Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EG

Lands Ejerlav Kode

120255

Lands Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

4ag

Areal

41 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

200

Kommunal Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, E

Lands Ejerlav Kode

120253

Lands Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

43

Areal

1.167 m²

Vejareal

93 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

2.045.646 m²

Vejareal

22.845 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

142

Kommunal Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120664

Lands Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

340.442 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

221

Kommunal Ejerlav Navn

KELLERIS SKOV, M

Lands Ejerlav Kode

120852

Lands Ejerlav Navn

KELLERIS SKOV, MØRDRUP

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2iæ

Areal

3.060 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

11b

Areal

30.626 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

211

Kommunal Ejerlav Navn

FLYNDERUPGÅRD, M

Lands Ejerlav Kode

120851

Lands Ejerlav Navn

FLYNDERUPGÅRD, MØRDRUP

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

61b

Areal

38.929 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

6

Kommunal Ejerlav Navn

HELSINGØR OVERDR

Lands Ejerlav Kode

2000653

Lands Ejerlav Navn

HELSINGØR OVERDREV

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fn

Areal

20.392 m²

Vejareal

165 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fh

Areal

167.232 m²

Vejareal

2.176 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fk

Areal

1.400 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

23

Kommunal Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HE

Lands Ejerlav Kode

120454

Lands Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1f

Areal

2.615 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1i

Areal

571 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1e

Areal

3.906 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1d

Areal

12.935 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1d

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

164427

Matrikel nr

1m

Areal

506.186 m²

Vejareal

3.639 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1g

Areal

3.646 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

6k

Areal

16.690 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

150

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120654

Lands Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

3b

Areal

6.245 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

201

Kommunal Ejerlav Navn

TIBBERUP BY, MØR

Lands Ejerlav Kode

120855

Lands Ejerlav Navn

TIBBERUP BY, MØRDRUP

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

3.457.538 m²

Vejareal

800.820 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

91

Kommunal Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120559

Lands Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2mz

Areal

88.139 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

1.852.301 m²

Vejareal

18.339 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

180

Kommunal Ejerlav Navn

NYRUP HEGN, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120668

Lands Ejerlav Navn

NYRUP HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

1.105 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

180

Kommunal Ejerlav Navn

NYRUP HEGN, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120668

Lands Ejerlav Navn

NYRUP HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1o

Areal

11.081 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fq

Areal

2.503 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fp

Areal

3.953 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1ad

Areal

658 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2a

Areal

117.759 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2g

Areal

47.958 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1ab

Areal

7.501 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1x

Areal

5.353 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1x

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

38138

Matrikel nr

2e

Areal

69.510 m²

Vejareal

370 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

5

Areal

2.970 m²

Vejareal

2.970 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1ae

Areal

305 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2b

Areal

108.894 m²

Vejareal

20 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2h

Areal

44.295 m²

Vejareal

128 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

2.864.826 m²

Vejareal

78.190 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1t

Areal

554 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2d

Areal

74.950 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

4

Areal

2.770 m²

Vejareal

2.770 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fi

Areal

43.738 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2c

Areal

92.857 m²

Vejareal

20 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

3

Areal

6.501 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1ac

Areal

1.026 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1aa

Areal

28.589 m²

Vejareal

900 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2f

Areal

54.093 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1f

Areal

1.745 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

91

Kommunal Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120559

Lands Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1f

Areal

2.536 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

220

Kommunal Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV

Lands Ejerlav Kode

120252

Lands Ejerlav Navn

EGEBÆKSVANG SKOV, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1f

Areal

11.076 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

64

Kommunal Ejerlav Navn

STENSTRUP BY, HO

Lands Ejerlav Kode

120562

Lands Ejerlav Navn

STENSTRUP BY, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

7a

Areal

28.237 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

61

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK BY, HORN

Lands Ejerlav Kode

120554

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK BY, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

785.890 m²

Vejareal

115 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

90

Kommunal Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE

Lands Ejerlav Kode

120556

Lands Ejerlav Navn

HORNBÆK PLANTAGE, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

45

Areal

2.007 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

47

Areal

4.302 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

46

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

777

Matrikel nr

46

Areal

3.774 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

46

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

135311

Matrikel nr

46

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

135338

Matrikel nr

11a

Areal

83.388 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

211

Kommunal Ejerlav Navn

FLYNDERUPGÅRD, M

Lands Ejerlav Kode

120851

Lands Ejerlav Navn

FLYNDERUPGÅRD, MØRDRUP

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2mt

Areal

140 m²

Vejareal

140 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2ag

Areal

1.518 m²

Vejareal

1.518 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1d

Areal

137.437 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

221

Kommunal Ejerlav Navn

KELLERIS SKOV, M

Lands Ejerlav Kode

120852

Lands Ejerlav Navn

KELLERIS SKOV, MØRDRUP

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

42

Areal

438 m²

Vejareal

36 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1d

Areal

5.841 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

91

Kommunal Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120559

Lands Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fl

Areal

27.455 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1i

Areal

22.740 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

131

Kommunal Ejerlav Navn

GURREHUS, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120655

Lands Ejerlav Navn

GURREHUS, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

3ah

Areal

6.030 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

150

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120654

Lands Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

3m

Areal

24.366 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

150

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120654

Lands Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

6e

Areal

55.679 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

150

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120654

Lands Ejerlav Navn

GURRE BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2e

Areal

52.986 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

48

Kommunal Ejerlav Navn

ØRSHOLT, TIKØB

Lands Ejerlav Kode

120679

Lands Ejerlav Navn

ØRSHOLT, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

3.476.790 m²

Vejareal

69.810 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

24145

Matrikel nr

1fg

Areal

196.930 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

301.664 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1ff

Areal

485.407 m²

Vejareal

1.670 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fk

Areal

34.412 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fh

Areal

8.963 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

23

Kommunal Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HE

Lands Ejerlav Kode

120454

Lands Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

Areal

1.576.628 m²

Vejareal

21.380 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1d

Areal

633.335 m²

Vejareal

9.750 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

180

Kommunal Ejerlav Navn

NYRUP HEGN, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120668

Lands Ejerlav Navn

NYRUP HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1g

Areal

2.559 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

142

Kommunal Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120664

Lands Ejerlav Navn

KROGENBERG HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

3

Areal

8.710 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

221

Kommunal Ejerlav Navn

KELLERIS SKOV, M

Lands Ejerlav Kode

120852

Lands Ejerlav Navn

KELLERIS SKOV, MØRDRUP

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1c

Areal

2.266.293 m²

Vejareal

2.237 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1l

Areal

1.502.944 m²

Vejareal

10.390 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

141

Kommunal Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, T

Lands Ejerlav Kode

120660

Lands Ejerlav Navn

HORSERØD HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

6b

Areal

6.636 m²

Vejareal

260 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

127

Kommunal Ejerlav Navn

BISTRUP BY, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120651

Lands Ejerlav Navn

BISTRUP BY, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

649.511 m²

Vejareal

121 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

92

Kommunal Ejerlav Navn

RISBY FREDSKOV,

Lands Ejerlav Kode

120560

Lands Ejerlav Navn

RISBY FREDSKOV, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1e

Areal

4.204 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

91

Kommunal Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120559

Lands Ejerlav Navn

KLOSTERRIS HEGN, HORNBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fm

Areal

23.363 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fi

Areal

3.856 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

23

Kommunal Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HE

Lands Ejerlav Kode

120454

Lands Ejerlav Navn

ELLEKILDE BY, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2my

Areal

129.640 m²

Vejareal

2.140 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

44

Areal

8.160 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

13a

Areal

21.178 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

231

Kommunal Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EG

Lands Ejerlav Kode

120255

Lands Ejerlav Navn

SKOTTERUP BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1fo

Areal

6.448 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

7z

Areal

1.866 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

230

Kommunal Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY,

Lands Ejerlav Kode

120256

Lands Ejerlav Navn

SNEKKERSTEN BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

Areal

174.177 m²

Vejareal

3.360 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

50

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120460

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

61cy

Areal

13.550 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

6

Kommunal Ejerlav Navn

HELSINGØR OVERDR

Lands Ejerlav Kode

2000653

Lands Ejerlav Navn

HELSINGØR OVERDREV

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1o

Areal

4.704 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

160

Kommunal Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN,

Lands Ejerlav Kode

120676

Lands Ejerlav Navn

TEGLSTRUP HEGN, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1h

Areal

854.806 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

140

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120656

Lands Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2ix

Areal

4.814 m²

Vejareal

3.474 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1a

Areal

1.066.893 m²

Vejareal

9.100 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

140

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120656

Lands Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1b

Areal

8.520 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

140

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120656

Lands Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØB

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

1b

Areal

0 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

140

Kommunal Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØ

Lands Ejerlav Kode

120656

Lands Ejerlav Navn

GURRE VANG, TIKØB

Ejendomsnummer

212081

Matrikel nr

2bo

Areal

1.331 m²

Vejareal

1.331 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

17a

Areal

6.306 m²

Vejareal

166 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

200

Kommunal Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, E

Lands Ejerlav Kode

120253

Lands Ejerlav Navn

ESPERGÆRDE BY, EGEBÆKSVANG

Ejendomsnummer

92

Matrikel nr

2r

Areal

2.602 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

20

Kommunal Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HE

Lands Ejerlav Kode

120455

Lands Ejerlav Navn

HELLEBÆKGÅRD, HELLEBÆK

Ejendomsnummer

92

Se mere


Etager

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

20 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

20 m²

Tilhørende bygninger

Bygningsnr

30

Anvendelse

Udhus

Opført

1896

Bebygget

110 m²

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Stråtag

Bygningsnr

350

Anvendelse

Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Etager

1

Opført

1998

Bygning

11 m²

Erhverv

11 m²

Bebygget

11 m²

Varmeinstallation

Elovne, elpaneler

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

105

Anvendelse

Udhus

Opført

1903

Bebygget

30 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

3

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1903

Bygning

68 m²

Bolig

80 m²

Bebygget

68 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Stråtag

Bygningsnr

4

Anvendelse

Udhus

Opført

1903

Bebygget

27 m²

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Stråtag

Bygningsnr

182

Anvendelse

Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning

Etager

1

Opført

1976

Bygning

187 m²

Erhverv

187 m²

Bebygget

187 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Betonelementer (etagehøje betonelementer)

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

433

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

422

Anvendelse

Bygning til håndtering af affald og spildevand

Etager

1

Opført

2018

Bygning

15 m²

Erhverv

15 m²

Bebygget

15 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

427

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

12 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

428

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

373

Anvendelse

Bygning til detailhandel

Etager

2

Opført

1918

Seneste ombygning

2015

Bygning

469 m²

Erhverv

469 m²

Bebygget

429 m²

Varmeinstallation

Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

453

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

50 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

448

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

435

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

378

Anvendelse

Klubhus i forbindelse med fritid og idræt

Etager

1

Opført

1984

Seneste ombygning

1998

Bygning

96 m²

Erhverv

96 m²

Bebygget

96 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

443

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

444

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

432

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

439

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

447

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

451

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

449

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

437

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

431

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

446

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

436

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

440

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

381

Anvendelse

Anden bygning til idrætformål

Etager

1

Opført

2013

Seneste ombygning

2017

Bygning

36 m²

Erhverv

36 m²

Bebygget

36 m²

Varmeinstallation

Elovne, elpaneler

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

445

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

434

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

441

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

370

Anvendelse

Bygning til detailhandel

Etager

2

Opført

1953

Seneste ombygning

1991

Bygning

676 m²

Erhverv

735 m²

Bebygget

516 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

442

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

372

Anvendelse

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

Opført

0

Bygning

33 m²

Erhverv

33 m²

Bebygget

33 m²

Ydervæg

-

Tag

-

Bygningsnr

438

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

10 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

375

Anvendelse

Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv.

Etager

1

Opført

1970

Seneste ombygning

1994

Bygning

171 m²

Erhverv

171 m²

Bebygget

171 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

429

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

16 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

450

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

430

Anvendelse

Udhus

Opført

1000

Bebygget

20 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

390

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1992

Bygning

160 m²

Erhverv

160 m²

Bebygget

160 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

367

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1969

Bygning

253 m²

Erhverv

253 m²

Bebygget

253 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

383

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1992

Bygning

172 m²

Erhverv

172 m²

Bebygget

172 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

399

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1992

Bygning

28 m²

Erhverv

28 m²

Bebygget

28 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Andet materiale

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

73

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1937

Bygning

66 m²

Bolig

121 m²

Bebygget

66 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

352

Anvendelse

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Etager

1

Opført

2004

Bygning

70 m²

Erhverv

70 m²

Bebygget

70 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

113

Anvendelse

Udhus

Opført

1937

Bebygget

30 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Fibercement (asbestfri)

Bygningsnr

402

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1990

Bygning

61 m²

Erhverv

61 m²

Bebygget

61 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Andet materiale

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

403

Anvendelse

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

Etager

1

Opført

1992

Bygning

180 m²

Erhverv

180 m²

Bebygget

180 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

386

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1992

Bygning

185 m²

Erhverv

185 m²

Bebygget

185 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Built-up

Bygningsnr

452

Anvendelse

Fritliggende overdækning

Opført

2016

Bebygget

54 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Tagpap (med taghældning)

Bygningsnr

74

Anvendelse

Udhus

Opført

1937

Bebygget

47 m²

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

87

Anvendelse

Udhus

Opført

1918

Bebygget

31 m²

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

86

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1918

Bygning

66 m²

Bolig

116 m²

Bebygget

66 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

116

Anvendelse

Udhus

Opført

1918

Bebygget

29 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Fibercement (asbestfri)

Bygningsnr

351

Anvendelse

Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)

Etager

1

Opført

1978

Bygning

76 m²

Erhverv

76 m²

Bebygget

76 m²

Varmeinstallation

Elovne, elpaneler

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Built-up

Bygningsnr

103

Anvendelse

Udhus

Opført

1991

Bebygget

48 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

58

Anvendelse

Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

Etager

1

Opført

1777

Bygning

75 m²

Erhverv

75 m²

Bebygget

75 m²

Fredning

Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Andet materiale

Bygningsnr

100

Anvendelse

Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

Etager

2

Opført

1868

Bygning

128 m²

Erhverv

128 m²

Bebygget

64 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Bygningsnr

93

Anvendelse

Udhus

Opført

1913

Seneste ombygning

1987

Bebygget

58 m²

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Stråtag

Bygningsnr

398

Anvendelse

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

Etager

1

Opført

2010

Bygning

256 m²

Erhverv

256 m²

Bebygget

256 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Metalplader

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Bygningsnr

397

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

2005

Bygning

4 m²

Erhverv

4 m²

Bebygget

4 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

PVC

Tag

PVC

Bygningsnr

393

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

1996

Bygning

72 m²

Erhverv

72 m²

Bebygget

72 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

PVC

Bygningsnr

394

Anvendelse

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Etager

1

Opført

2005

Bygning

36 m²

Erhverv