Detaljerede BBR- og boliginformationer

Gammel Toftlundvej 12, 6520 Toftlund

Gammel Toftlundvej 12, 6520 Toftlund

Til top

Gammel Toftlundvej 12, 6520 Toftlund

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

490.000 kr

Skatter

327 kr./md.

Type

Villa

Byggeår

1949

Bolig

127 m²

Kælder

8 m²

Grund

1.006 m²

Værelser

4

Hvad er Gammel Toftlundvej 12 værd hvis den sættes til salg i dag?

Træk vurderingsrapport her!

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste udbud

Få en email når Gammel Toftlundvej 12 bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for villa på Gammel Toftlundvej
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

127 m²

Beboelsesareal

127 m²

Værelser

4

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Skatter

Grundskyld

771 kr./år

Ejendomsværdiskat

3.150 kr./år

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

490.000 kr

Grundværdi

36.300 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

390.000 kr

Grundværdi

36.300 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

390.000 kr

Grundværdi

36.300 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

390.000 kr

Grundværdi

36.300 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

400.000 kr

Grundværdi

37.200 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

400.000 kr

Grundværdi

37.200 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

420.000 kr

Grundværdi

38.200 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

420.000 kr

Grundværdi

38.200 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

480.000 kr

Grundværdi

42.300 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

480.000 kr

Grundværdi

42.300 kr

Anvendelse

Beboelsesejendom

Grundareal

1.006 m²

Se mere


Salg

Omregningsdato

30-10-2002

Skødedato

30-10-2002

Købesum

452.830 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

12-03-1997

Købesum

270.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Se mere

Tidligere annonceringer

Sidst Set

23 nov 2018

Liggetid

261 dage

Udbudspris

365.000 kr

Ejerskab

Ejd. nr

19733

Kommune Kode

550

Ejerforhold

Privatpersoner eller interessentskab


Bygning

Bygningsnr

1

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1949

Bygning

92 m²

Bolig

127 m²

Bebygget

92 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Tegl

Opvarmning

Naturgas

Supplerende Opvarmning

Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

1

Note 1

Tilbygning på 32 m² er opført uden byggetilladelse

Se mere

Grunde

Afløb

30

Afløb Tilladt

Der foreligger ingen kendt tilladelse

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Matrikler

Matrikel nr

138

Areal

1.006 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

81

Kommunal Ejerlav Navn

RURUP, BRANDERUP

Lands Ejerlav Kode

1450352

Lands Ejerlav Navn

RURUP, BRANDERUP

Ejendomsnummer

19733

Se mere


Etager

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

8 m²

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

35 m²

Udnyttet Tagetage

35 m²

Se mere

Tilhørende bygninger

Bygningsnr

3

Anvendelse

Carport

Opført

1995

Bebygget

35 m²

Ydervæg

Træbeklædning

Tag

PVC

Se mere

Tilhørende bygningers etager

Der er ingen tilhørende bygningers etager

Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.