Detaljerede BBR- og boliginformationer

Elbækvej 71, 8700 Horsens

Elbækvej 71, 8700 Horsens

Til top

Elbækvej 71, 8700 Horsens

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

14.000.000 kr

Skatter

3.159 kr./md.

Type

Villa

Byggeår

1904

Bolig

70 m²

Kælder

Grund

682.294 m²

Værelser

3

Hvad er Elbækvej 71 værd hvis den sættes til salg i dag?

Træk vurderingsrapport her!

Denne bolig er ikke til salg pt.

Se seneste udbud

Få en email når Elbækvej 71 bliver sat til salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for villa på Elbækvej
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

70 m²

Beboelsesareal

70 m²

Værelser

3

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Skatter

Grundskyld

31.788 kr./år

Ejendomsværdiskat

6.125 kr./år

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

14.000.000 kr

Grundværdi

4.588.200 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

15.900.000 kr

Grundværdi

5.100.400 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2010

Ændret d.

2. okt 2010

Ejendomsværdi

15.900.000 kr

Grundværdi

5.100.400 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

15.900.000 kr

Grundværdi

5.100.400 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

21.000.000 kr

Grundværdi

6.800.700 kr

Anvendelse

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Grundareal

722.205 m²

Ant. Beboelsesenheder

2

Se mere


Salg

Omregningsdato

13-05-2016

Skødedato

01-12-2016

Købesum

13.316.295 kr

Overdragelseskode

Auktion

Tidligere annonceringer

Annonce

Sidst Set

5 sep 2018

Liggetid

152 dage

Udbudspris

295.000 kr

Ejerskab

Ejd. nr

290361

Kommune Kode

615

Ejerforhold

Privatpersoner eller interessentskab


Bygning

Bygningsnr

2

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Etager

1

Opført

1904

Bygning

70 m²

Bolig

70 m²

Bebygget

70 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Cementsten

Afløb

Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning

Opvarmning

Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Supplerende Opvarmning

Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

1

Lejligheder u. Køkken

1

Note 1

ARBEJDERBOLIG

Se mere

Grunde

Afløb

102

Afløb Tilladt

Der foreligger ingen kendt tilladelse

Vandforsyning

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Afløb

-

Afløb Tilladt

-

Vandforsyning

0

Se mere

Matrikler

Matrikel nr

36b

Areal

5.379 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

116

Kommunal Ejerlav Navn

ØRBÆK BY, SØVIND

Lands Ejerlav Kode

1070856

Lands Ejerlav Navn

ØRBÆK BY, SØVIND

Ejendomsnummer

290361

Matrikel nr

6c

Areal

155.376 m²

Vejareal

1.165 m²

Primær matrikel

J

Kommunal Ejerlav Kode

116

Kommunal Ejerlav Navn

ØRBÆK BY, SØVIND

Lands Ejerlav Kode

1070856

Lands Ejerlav Navn

ØRBÆK BY, SØVIND

Ejendomsnummer

290361

Matrikel nr

7s

Areal

290.160 m²

Vejareal

1.020 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

85

Kommunal Ejerlav Navn

SØVIND BY, SØVIN

Lands Ejerlav Kode

1070853

Lands Ejerlav Navn

SØVIND BY, SØVIND

Ejendomsnummer

290361

Matrikel nr

6a

Areal

172.166 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

116

Kommunal Ejerlav Navn

ØRBÆK BY, SØVIND

Lands Ejerlav Kode

1070856

Lands Ejerlav Navn

ØRBÆK BY, SØVIND

Ejendomsnummer

290361

Matrikel nr

1g

Areal

59.213 m²

Vejareal

0 m²

Primær matrikel

N

Kommunal Ejerlav Kode

21

Kommunal Ejerlav Navn

ELBÆK BY, GANGST

Lands Ejerlav Kode

1070153

Lands Ejerlav Navn

ELBÆK BY, GANGSTED

Ejendomsnummer

290361

Se mere


Etager

Der er ingen ekstra etager

Tilhørende bygninger

Bygningsnr

6

Anvendelse

Maskinhus, garage mv.

Etager

1

Opført

1961

Bygning

160 m²

Erhverv

160 m²

Bebygget

160 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

4

Anvendelse

Stald til kvæg, får mv.

Etager

1

Opført

1961

Bygning

180 m²

Erhverv

180 m²

Bebygget

180 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

5

Anvendelse

Lade til foder, afgrøder mv.

Etager

1

Opført

1867

Bygning

245 m²

Erhverv

245 m²

Bebygget

245 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

1

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Etager

1

Opført

1867

Seneste ombygning

2000

Bygning

205 m²

Bolig

287 m²

Bebygget

205 m²

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

7

Anvendelse

Stald til kvæg, får mv.

Etager

1

Opført

1977

Bygning

546 m²

Erhverv

546 m²

Bebygget

546 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Andet materiale

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Bygningsnr

8

Anvendelse

Maskinhus, garage mv.

Etager

1

Opført

2003

Bygning

655 m²

Erhverv

655 m²

Bebygget

655 m²

Varmeinstallation

Ingen varmeinstallation

Ydervæg

Metalplader

Tag

Fibercement (asbestfri)

Se mere

Tilhørende bygningers etager

Etagebetegnelse

1

Samlet Areal

127 m²

Udnyttet Tagetage

82 m²

Etagebetegnelse

KL

Samlet Areal

100 m²

Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau

100 m²

Se mere


Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.