BBR- og boliginformationer BBR: Villa

Houvej 281, 9362 Gandrup 9362 Gandrup
370.000 kr. Offentlig vurdering

 • BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
  Boligstørrelse (BBR): 116 m²
 • Grundstørrelse: 458 m²
 • 4 værelser
 • 1 Etage
 • Byggeår: 1902
 • listing_details.tooltip.taxes
  Skatter: 428 kr. / md.
 • Kælderstørrelse: 4 m²

Hvad er Houvej 281, 9362 Gandrup værd, hvis den sættes til salg i dag?

Vurderingsrapport

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.
Skatteberegner
kr.
Hjælp til at finde anslået værdi

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for Villa på Houvej
Ændringer i boligskat
Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019 - kr./år
Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021 - kr./år
Forskel - kr./år
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende. De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed. Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner. Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke:ABCDEFG
Kvm værdi (kr./m2):14.00012.0009.0007.0006.0005.0004.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld. For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt. Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med. Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Detaljerede boliginformationer

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Boligtype

Blandet erhverv og bolig med eget køkken

Enhedsareal

116 m²

Beboelsesareal

83 m²

Værelser

4

Antal toiletter

1

Badeforhold

Badeværelser i enheden

Antal badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Energikode

-

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Bygning

Bygningsnummer

1

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Anvendelse

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Etager

1

Carport

0 m²

Tidligere annonceringer

1985

Udhus

0 m²

Boligstørrelse (BBR)

116 m²

Objekt status

Bygning - stamdata

Boligstørrelse, tinglyst:

33 m²

Afvigende etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Boligstørrelse

116 m²

Boligenhed med eget køkken

1

Varmeinstallation

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Boligenhed uden eget køkken

0

Matrikler

Matrikelnummer

70aq

Kommunal ejerlav navn

Ø. HASSING BY, Ø

Grundstørrelse

458 m²

Lands ejerlav kode

601558

Vejareal

0

Lands ejerlav navn

Ø. HASSING BY, Ø. HASSING

Primær matrikel

J

Ejendomsnummer

618232

Kommunal ejerlav kode

214

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

2

Boligstørrelse

19 m²

Anvendelse

Garage (med plads til et eller to køretøjer)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1979

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Seneste ombygningsår

0

bbr_inner.information.details.title_single

Ejendomsnummer

3

Boligstørrelse

40 m²

Anvendelse

Udhus

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Byggeår

1902

Tag

Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

Seneste ombygningsår

0

Skatter

2.431 kr. / år Ejendomsværdiskat
2.711 kr. / år Grundskyld

bbr_inner.information.details.title_single

1. dec. 2015 Omregningsdato
45.001 kr. Salgspris
Auktion Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

6. nov. 2008 Omregningsdato
420.000 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

27. nov. 2007 Omregningsdato
300.000 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

1. jul. 1996 Omregningsdato
255.000 kr. Salgspris
Familieoverdragelse Handelstype

bbr_inner.information.details.title_single

20. dec. 1993 Omregningsdato
144.000 kr. Salgspris
Almindeligt frit salg Handelstype

Tidligere annonceringer

Adresse Udbudspris Sidst set dato Liggetid Se tidligere udbud
Adresse Houvej 281, Øster Hassing Udbudspris 440.000 kr. Sidst set dato 18 okt 2008 Liggetid 22 dage Se tidligere udbud Se bolig

Ejerskab

618232 Ejendomsnummer
851 Kommunenummer
Privatpersoner eller interessentskab

Grunde

Privat, alment vandforsyningsanlæg Vandforsyning
10 Afløb
- Afløb tilladt

Etager

4 m² Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau
0 m² 1. etage
0 m² 2. etage
0 m² 3. etage

Offentlige vurderinger

Ændret Anvendelse Grundareal Grundværdi Ejendomsværdi
Ændret 1. okt. 2018 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2017 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2016 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2015 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2014 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2013 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2012 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 100.600 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2011 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 94.400 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2010 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 94.400 kr. Ejendomsværdi 370.000 kr.
Ændret 1. okt. 2009 Anvendelse Beboelses- og forretningsejendom Grundareal 458 m2 Grundværdi 94.400 kr. Ejendomsværdi 390.000 kr.