Nyhedsbrevet Bolignyt

Tilstandsrapporten er misvisende. Kan jeg rette krav mod sælger?

Skrevet af Boliga.dk (15. november 2017)


...


Boligadvokat og partner Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager svarer hver uge på spørgsmål fra Boligas brugere. Send dit spørgsmål til lf@boliga.dk og gør det så kort som muligt.

Boliga skal kende din identitet, men vi anonymiserer alle indlæg.

Spørgsmål og svar bringes i nyhedsbrevet hver onsdag.

På grund af antallet af indkomne spørgsmål kan der gå op til en måned - og i visse tilfælde længere tid - før dit spørgsmål bliver besvaret.
?: Hej Henrik,

Vi har købt et hus, hvor sælger i den del af tilstandsrapporten, som sælger besvarer, har skrevet, at der blev lagt nyt tagpap i 2001. Den byggesagkyndige har via sit tabelopslag vurderet tagets levetid til  10 år eller mere. Sagen er den, at der, udover sælgers besvarelse, ikke findes andre informationer om, hvornår taget er fra.

Den byggesagkyndige må derfor have lavet tabelopslaget ud fra sælgers oplysning, hvilket ikke er i overensstemmelse med normal praksis. Jeg kan konstatere (med hjælp fra naboer og fagpersoner), at tagpappet ikke er fra 2001, men snarere en renovering i starten af 80'erne, hvorfor tilstandsrapporten i mere end én forstand er misvisende.

Kan jeg rette krav mod enten sælger eller byggesagkyndig, og hvordan skal jeg i så fald gribe det an?

Med venlig hilsen
M

!: Hej M

Det afgørende vil nok være, hvilket bevis du kan føre for tagpappets alder.

Hvis du kan føre bevis - evt. ved et syn og skøn – for at tagpappet ikke er udført i 2001 men tidligere, har sælger afgivet forkerte oplysninger.

Sælger vil formodentlig kunne gøres ansvarlig, hvis der er tale om et væsentligt fejlskøn. For såvidt angår den byggesagkyndige, er jeg noget i tvivl om, hvorvidt hans vurdering er korrekt, henset til, at tagpappet i hvert fald er 16 år gammelt. Det vil sige, at tagpappet efter en byggesagkyndigs vurdering har en levetid på 26 år, hvilket efter min opfattelse er for lang tid.

Problemet for dig vil være, at hvis man blot lægger til grund, at tagpappet er fra 2001, så vil du få en væsentlig forbedring ved at få nyt tagpap pålagt. Det første, du derfor bør gøre, er at undersøge, hvor lang levetid tagpappet normalt har og derudfra vurdere, om du under alle omstændigheder ikke skulle have lagt nyt tagpap inden for en kort tidshorisont.

Hvis det er tilfældet, har du reelt set kun haft et meget lille tab, og jeg tvivler på, at du vil få medhold i forhold til sælger og formodentlig heller ikke i forhold til den byggesagkyndige.

Mvh.
Henrik Høpner

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.