Kommuner
PreviousNext

Vilslev-Jedsted

Byen over åen

Vilslev og Jedsted er to sammenvoksede landsbyer, som ligger på hver sin side af Kongeåen. De to byer har en del fællesbygninger fra tidligere tider fx den gamle kro, det gamle toldsted, den gamle skole og det gamle mejeri. Området, hvor de to byer mødes, er i dag byens centrum. Resterne af den historiske adskillelse over Kongeåen kommer i dag mest til udtryk i den årlige landsbyfest, hvor der er konkurrencer landsbyerne imellem blandt andet med tovtrækning over Kongeåen.

Vilslev-Jedsted ligger i et naturskønt område med marsk og flere små søer og vandløb. Vilslev består mest af gamle gårde og husmandssteder og har en høj grad af landsbystemning, blandt andet på grund af de mange tre- og fire længede gamle gårde. I Jedsted er der også gamle gårde og husmandssteder i den nordlige del ned mod åen, mens der findes mange nyere parcelhuse i den sydlige del.

Se præsentationen af byen her
Danmarks største uafhængige boligside.
Vil du også have en kommuneside?
Kontakt salgsafdelingen på 20911085.