Login | Opret bruger

BBR informationer om Kattehalevej 15, 3460 Birkerød

Enheden
AnvendelseFritliggende enfamilieshus (parcelhus).
BoligtypeEgentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Enhedsareal170 m²
Beboelsesareal170 m²
Værelser7
ToiletforholdVandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
Antal Toiletter2
BadforholdBadeværelser i enheden
Antal Badeværelser1
KøkkenforholdEget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Salg
Omregningsdato07-02-2014
Skødedato07-02-2014
Købesum2.237.000 kr
OverdragelseskodeAlm. frit salg
Ejerskab
Ejd. nr95332
Kommune Kode201
EjerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Grunde
Afløb3
Afløb Tilladt-
VandforsyningPrivat, alment vandforsyningsanlæg
Matrikler
Matrikel nr41aa
Areal1.107 m²
Vejareal0 m²
Primær matrikelJ
Kommunal Ejerlav Kode6
Kommunal Ejerlav NavnHØVELTE
Lands Ejerlav Kode130255
Lands Ejerlav NavnHØVELTE BY, BLOVSTRØD
Ejendomsnummer95332
Bygning
Bygningsnr1
AnvendelseFritliggende enfamilieshus (parcelhus)
Etager1
Opført1957
Bygning170 m²
Bolig170 m²
Bebygget170 m²
YdervægMursten (tegl, kalksten, cementsten)
TagFibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
VarmeinstallationCentralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
OpvarmningNaturgas
Objekt StatusBygning - stamdata
Afvigende EtagerBygningen har ikke afvigende etager
Lejligheder m. Køkken1
Etager
EtagebetegnelseKL
Samlet Areal58 m²
Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau58 m²