ANNONCØRINDHOLD
10. jan. 2024

Bungalow-makeover: Fra lille og forældet til moderne og rummeligI Hvidovre, hvor en lille, utidssvarende bungalow stod til salg til grundpris, besluttede et par sig for at gøre mere end blot at købe ejendommen. I stedet for at rive ned og bygge nyt, valgte de at renovere og tilbygge. Det resulterede i en bæredygtig bolig med dobbelt så meget plads, og en reduceret Co2 besparelse på 26 procent.

 

Arkitekttegning var grundsten for et fast startbudget


Den lille bungalow i Hvidovre var utidssvarende og til salg for grundpris. Parret var i tvivl, om en renovering ville blive for dyr, hvis de købte huset. De havde behov for mere plads, og fik derfor udarbejdet arkitekttegninger, for at finde ud af, hvordan huset kunne omdannes og udvides til dobbelt størrelse. På baggrund af tegningerne indhentede de beregninger på de tekniske løsninger fra rådgivende ingeniører og derefter præcise tilbud fra håndværkere. Dermed havde parret nemmere ved at lægge et fast budget fra start, hvilket mindskede risikoen for overraskende ekstraregninger.

 

Renoveringsproces i tre etaper


Huset blev renoveret i tre etaper: Den oprindelige stueetage blev renoveret i 2015, tilbygninger blev lavet i 2016 og fra 2017-2019 har de renoveret kælderen. Da parret flyttede ind i 2015, klarede de en stor del af renoveringsarbejdet i den oprindelige stueetage på de første to måneder. En del valgte de at udføre selv, fx rive ned, bygge skillevægge, lægge gulv og sætte køkken op. Håndværkere blev brugt, hvor det var nødvendigt. Tilbygningerne i hver ende af huset blev lavet af en entreprenør året efter, og inden byggeriet kunne gå i gang, skulle der indhentes geotekniske undersøgelser og søges byggetilladelse. Under byggeriet kunne familien bo uforstyrret i det oprindelige hus, da arbejdet foregik udenfor, og først til allersidst blev der åbnet op mellem det oprindelige hus og tilbygningerne. Kælderen har de ikke behov for til beboelse, så renoveringen heraf blev udført stille og roligt over et par år.

 

God rumfordeling og bedre lysindfald


Oprindeligt bestod husets stueetage af et lille køkken og badeværelse, et soveværelse og to stuer en suite. I dag er der i kraft af tilbygningerne en stor stue og køkken, et stort badeværelse, to store værelser og en entré med masser af opbevaringsplads. De to tilbygninger i hver ende udgør hhv. stuen og entreen, hvor store vinduespartier sikrer dejligt lyse rum. Samtidig er kælderen renoveret med isolering af vægge og gulve samt gulvvarme, hvilket gør den meget brugbar, selvom den ikke er registreret som boligareal.Før: Den lille Bungalow inden renovering og tilbygning.

 Efter: Tilbygningen i forlængelse af husets areal.

 

Den arkitektoniske ændring af bygningen


Bungalow’en har fået to tilbygninger som knopskud i husets facade på husets og grundens præmisser. Tilbygningerne åbner op, udvider boligarealet og skaber funktionelle rum og bevægelsesmuligheder. Det er de små detaljer og materialevalg, der sikrer, at renoveringen æstetisk og funktionelt er i balance. Eksempelvis er de nye tilbygningers taghældning tilsvarende det oprindelige tag og samtidig forskudt vertikalt, så det eksisterende hus er den dominerende volumen. Der opstår en komposition, der respekterer det oprindelige, med tydelige afsæt i en nordisk og moderne stil.Plantegning: Til venstre ses stueetage før. Til højre ses stueetage efter.

 

Materialevalg og klimapåvirkning


Driften (boligens el- og varmeforbrug) står for mere end halvdelen af den samlede klimapåvirkning, og CO₂e-aftrykket ville være lavere, hvis huset ikke blev opvarmet med naturgas.Store dele af det eksisterende hus er bevaret, som ydervægge og tag, og der har været fokus på overflader og komfort. Inden renoveringen bar det eksisterende hus præg af flere håndværksmæssige ukorrekte løsninger, der medførte, at de fleste overflader havde behov for at blive renset ned til den primære konstruktion. Der er udskiftet vinduer, loft og gulve, og lagt gulvvarme i kælder og stueetagen. De to tilbygninger er udført i lette konstruktioner med træ som det bærende element, støbte terrændæk med gulvvarme og med træ som den ydre beklædning. De indre overflader er glatte gipsvægge. Materialernes aftryk i renoveringen (de nye og de bevarede) svarer til under halvdelen af materialeaftrykket ved nedrivning og nybyggeri.Co2-besparelse over 50 år. Når der nævnes en CO2e besparelse, er den udelukkende i forhold til hvis der blev revet ned og bygget nyt. Det giver altså ikke en besparelse at renovere, men en reduceret udledning ift. at rive ned og bygge nyt. Alt er regnet ud fra generiske CO2e udledninger for materialer og der kan altså være specifikke produkter som har en højere eller lavere udledning end den generiske.

Find mere inspiration til boligrenovering på www.sbst.dk/renover

Casen er udarbejdet af Transition Aps.