Hvad er min bolig værd?

Få en estimeret vurdering af din bolig baseret på flere forskellige beregninger

Beregner værdi

SAMLET VURDERING*

0 kr.

Vurderingerne af denne bolig er

enslydende

Vurderingerne af denne bolig er

overvejende enslydende

Vurderingerne af denne bolig er

meget forskellige

Det er desværre ikke muligt at hente en samlet vurdering af ejendommen

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Nordea Boligskøn

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Geomatic AVM ejendomsvurdering

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Den offentlige ejendomsvurdering

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Salgsjusteret kvadratmeterpris

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Udbudspriser i boligens postnummer

HENTER...VURDERING HENTETVURDERING KUNNE IKKE HENTES KLIK OG GØR DIN VURDERING MERE PRÆCIS

Boliga vurderingsrapport

* Den samlede vurdering er beregnet ud fra et simpelt gennemsnit af de fem midterste værdiberegninger. Laveste vurdering: 0 kr. Højeste vurdering: 0 kr.

Værdien vurderes som enslydende, da der ikke er mere end 20 procents forskel på de enkelte vurderinger og middelværdien.

Alle beregninger baserer sig på minimum tre og maksimum fem af de syv vurderingsberegninger. Den højeste og den laveste vurdering medtages ikke i den samlede vurdering.