Tvangsauktioner

Søg tvangsauktioner

  • Alle

Huse på tvangsauktion Eer en særlig niche på boligmarkedet

Tvangsauktioner er en del af det danske boligmarked, omend de tvungne boligsalg blot tilhører en lille og ganske særpræget del af det samlede marked.

Men selvom handlenHandlen med tvangsauktioner er defineret af nogle helt andre regler og rammer, end det almindelige boligmarked er. Her på vores side, kan du søge på ejendomme, der er begæret på tvangsauktion, på lige fod med de boliger, der er udbudt til salg på almindelige vilkår.

På Boligas siderr for tvangsauktioner kan du således søge efter ejendomme, der for øjeblikket er begæret på tvangsauktion i bestemte landsdele, kommuner, byer eller sågar helt ned på vej-niveau. Du kan også indstille søgningen efter tvangsbegærede ejendomme af en vis størrelse, med et bestemt antal værelser – og naturligvis også efter boligtypen: alle typer af ejendomme, : fra grunde til villalejligheder, andelsboliger og huse, kan nemlig begæres på tvangsauktion.


Sådan adskiller tvangsauktioner sig fra frie handler

I Danmark har alle interesserede mulighed for at købe en ejendom på tvangsauktion. Det eneste, det reelt kræver, er, at man møder op i fogedretten på det rigtige tidspunkt, og er klar til at betale sagens omkostninger,, kaldet størstebeløbet., og Det er også vigtigt at man kan stille sikkerhed for sit bud, hvis man ender med at afgive det vindende bud.

Man bør dog være særligt opmærksom på, hvordan handlen med tvangsauktioner i Danmark i øvrigt adskiller sig fra de bolighandler, der foretages i almindeligt frit salg.

På tvangsauktion har man eksempelvis ikke mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, og man køber derfor ejendommen som beset.

Heller ikke i forbindelse med fremvisningerne er der som udgangspunkt mulighed for at komme og besøge ejendommen, når man ønskernår man vil, som mange mæglere tilbyder under almindelige salg. Typisk afholdes der nemlig bare én fremvisning, hvor alle interesserede købere, kan møde op og besigtige adressen. Her tilrådes det, at man allierer sig med en byggesagkyndig, der kan rådgive en om ejendommens stand.

Et andet godt råd er, at man forud for selve afholdelsen af tvangsauktionen, der foregår i en af landets fogedretter, har besluttet sig for, hvor meget man maksimalt vil byde. Derefter og kan man få fået en advokat til at gennemgå salgsopstillingen, så man er helt fortrolig med sit køb.

På Boligas to hjemmesider for tvangsauktioner, itvang.dk og Tvangsauktioner.dk er der mulighed for at læse meget mere om afholdelsen af tvangsauktioner i Danmark – og få gode råd til hele processen. Se mere her


Hvad koster en tvangsauktion?

Der er i udgangspunktet ikke en mindstepris for ejendomme, der er begæret på tvangsauktion. På Boliga.dk vil ejendommens offentlige vurdering fremgå, men denne skal dog ikke ses som et udtryk for, hvad ejendommen reelt kan handles for.

Der er således ikke en regel for, hvor buddene starter, men på selve tvangsauktionen vil der blive fastsat et minimum for overbud, hvilket altså vil sige, hvor meget der skal bydes over det forrige bud. Heller ikke dette har dog afgørende betydning for, hvor den endelige købesum ender henne – auktionen er altså op til de bydendes interesse for ejendommen.

Fra tid til anden kan man således også opleve, at ejendomme sendes på en såkaldt 2.auktion – hvilket vil sige en anden budrunde i fogedretten – med højeste bud på blot én krone fra den første budrunde. Det betyder dog ikke, at køberen kun ender med at betale en enkelt krone for ejendommen.

Udover auktionsbuddet betales der nemlig et størstebeløb og auktionsafgift, der lyder på 0,5 procent af auktionsbuddet og størstebeløbet. Størstebeløbet bruges groft forklaret til at dække advokatens salær for håndtering af tvangsauktionen og fortrinsberettigede fordringer fra eks. kommunen, brandforsikring og lignende – mens selve buddet så vidt, som det er muligt, går til at dække den gæld, der er i ejendommen. Er der gæld tilbage i ejendommen, som auktionsbuddet ikke dækker, følger denne gæld med den tidligere ejer. Som køber af en ejendom på tvangsauktion, kommer man altså ikke til at hæfte for den forrige ejers gæld.

Hvad ejendommen ender med at blive solgt for på en tvangsauktion afhænger altså af, hvad ejendommen bliver budt op i. Den, der i sidste ende afgiver det højeste bud, ”vinder” tvangsauktionen.

De, der har pant i ejendommen, kan dog vælge at begære en føromtalt 2.auktion, hvis de vurderer, at der kan komme et højere bud på ejendommen.

Begæres der en 2.auktion er alle bud fra den første auktion bindende – kommer der ikke et højere bud på 2. auktionen er det således det højestbydende fra den første auktion, der køber ejendommen.


Få direkte besked om de nyeste tvangsauktioner

Ligesom det gør sig gældende for alle andre boliger og områder, kan man på Boliga.dk oprette overvågninger, der omfatter tvangsauktioner. Du kan tilføje tvangsauktioner til dine almindelige søgeagenter, så du får besked om nyligt begærede tvangsauktioner på samme måde som når andre ejendomme, der matcher dine ønsker og kriterier, udbydes til salg.

Du kan naturligvis også vælge det almindelige boligudbud og Selvsalgs-boliger helt fra, så du kun får direkte besked i din mail-indbakke, når der kommer tvangsauktioner til salg, som der er akutelle for lige netop din boligsøgning.

Bemærk at ejendomme, der er begæret på tvangsauktion, ikke nødvendigvis ender med at blive solgt på tvangsauktion. Fra den dag ejendommen begæres på tvangsauktion – til tvangsauktionen afholdes, skal der minimum gå 14 dage, og i hele den periode kan auktionen aflyses.