Find BBR for bolig

Find BBR på en specifik adresse
Overvåg BBR boliger

Tilføj boliger fra BBR-registret til din overvågningsliste og få besked med det samme, når de bliver sat til salg eller bliver solgt. Læs mere her

BBR-DATAREGISTER OVERFOR BOLIGER I HELE LANDET

I Boligas BBR-register kan du se BBR-oplysninger, altså grundlæggende informationer og data for alle danske ejendomme og boliger. BBR står for Bygnings- og Boligregistret, som hører under Vurderingsstyrelsen. Informationerne kan bruges til mange forskellige ting, og anvendes af både staten og privatpersoner. Det lovfæstede register indeholder informationer om ting såsom bygningsarealer, anvendelse, installationer, beliggenhed, vandforhold, køkkenforhold, tagdækningsmaterialer og ydervægsmaterialer.

Det er vigtigt, at BBR-oplysningerne er korrekte, og passer til de faktiske forhold – også selvom disse ikke er godkendt af den gældende myndighed. Indsamlingen foregår ved, at myndighederne er i dialog med ejerne eller de, som repræsenterer ejerne. Det kan foregå ved spørgeskemaer, eller oplysninger som er givet i forbindelse med byggesager. Dertil følger også, at ejeren er forpligtet til at give besked, hvis informationerne i BBR ikke er korrekte. Så hvis dataen ikke er opdateret, så er det vigtigt, at man som ejer af ejendommen melder det.

Søg via adresse i feltet herover eller lav en udvidet søgning her

De fire registreringsniveauer i BBR

Så snart en grund bliver bebygget med enten et teknisk anlæg eller en bygning, så bliver det registreret i BBR. Her inddeles oplysningerne i fire niveauer: grund, bygning, enhed og tekniske anlæg. Oveni bliver informationer såsom antal af indgange og etager i bygningen registreret, sammen med det faktiske energiforbrug, som bliver indberettet af energiselskabet tilknyttet adressen.

Grunden er matriklen, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er placeret. I særlige tilfælde, såsom det ses med landbrugsejendomme, så kan grunden bestå af flere matrikler. Til grunden noteres afløbsforhold og vandforsyning, som kan tilgås via BBR-registeret.

Bygninger er alt fra redskabsskure og carporte til sportshaller og butikscentre. I BBR vil du kunne finde data på anvendelse af hver bygning, arealet som er bebygget, antal etager, materialer og så videre.

Enheder dækker over hvor mange boliger eller erhvervsmål der er tale om. Ser vi på en villa, så vil det typisk være en boligenhed, mens en etageejendom vil have en boligenhed pr. lejlighed i opgangen. Enhederne vil typisk være adskilt ved at have egen indgang fra gade eller trappeopgang.

Tekniske anlæg dækker over en bred vifte af anlæg, som kan være lige fra vindmøller og gylletanke til solceller. På grunde, hvor der ikke er nogle private boligenheder, vil de tekniske anlæg som regel være placeret på jorden. Dog kan f.eks. solceller også være placeret på taget af en bygning, som det tit ses på private boliger.

Ejendomsvurdering med BBR

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet til at vurdere ejendomme, og her spiller de en væsentlig rolle. Det er faktisk også en af årsagerne til, at BBR overgik til Vurderingsstyrelsen i 2022. Med informationer på bygningens areal, anvendelse, hvornår den er opført, varmekilde, materialer og tilbygninger, så er registeret et vigtigt værktøj til at foretage ensartede og præcise ejendomsvurderinger.

Vurderingsstyrelsen er den myndighed, som står for at vurdere landets godt 2.3 millioner ejendomme, og derved også fastlægge beskatningsgrundlaget. De indhenter informationer fra blandt andet Tinglysningen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Plandata.dk og BBR.