Detaljerede BBR- og boliginformationer

Marstrandsgade 36, 3., 8000 Aarhus C

Marstrandsgade 36, 3., 8000 Aarhus C

Til top

Marstrandsgade 36, 3., 8000 Aarhus C

Klokken:

Støj fra:

Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig,

Læs mere ved Miljøstyrelsen.

50-55 db
55-60 db
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Over 75 dB

Vis:

Bluespot er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Datasættet viser, hvor meget regn der skal falde for, at

Læs mere ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Off. vurdering

1.400.000 kr

Skatter

1.123 kr./md.

Type

Ejerlejlighed

Byggeår

1919

Bolig

77 m²

Kælder

Grund

Værelser

3

Denne bolig er til salg nu

Se den på Boliga.dk her

Få en email når Marstrandsgade 36, 3. får registreret et nyt salg

Hvad er effekten af den nye boligskattereform?

Denne beregner giver en indikation af effekten af den nye boligskattereform. Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). Hvis den pågældende bolig er til salg, benytter vi udbudsprisen (ganget med forsigtighedsprincippet) som estimat for ejendomsvurderingen. Hvis boligen ikke er til salg tager vi udgangspunkt i brugerens anslåede værdi.

Skatteberegner

kr.
Hjælp til at finde dette tal

Sådan anslår du værdien

Her skriver du den værdi du forventer vil være salgsprisen på din ejendom.

Du kan finde finde inspiration til din vurdering her:

Se salgspriser for ejerlejlighed på Marstrandsgade
Boligens grunddata
Boligens areal (BBR)
-
Boligens type
-
Energimærke
Kvm værdi
Kommune
Grundskyldssats*
-%
Ejendomsskattesats*
-%
Ejendomsværdiskat over knækgrænse*
-%
Knækgrænse = 6.000.000 kr.*
* Kilde: Skat

Ændringer i boligskat

Grundskyld 2019
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2019
- kr./år

Årlig boligskat 2019 Boligens faktiske boligskatter i 2019

- kr./år

Grundskyld 2021
Grundværdi x Grundskyldssats
- kr./år
Ejendomsværdiskat 2021
Ejendomsværdi x Ejendomsskattesats
(Ejendomsværdigrundlag - 6.000.000) x Ejendomsværdiskat over knækgrænse + 6.000.000 x Ejendomsskattesats
- kr./år

Årlig boligskat 2021 Boligens forventede boligskatter i 2021

- kr./år

Forskel

Skatterabat ved køb før 2021 Angiver den kompensation eksisterende boligejere vil modtage, hvis den nye metode resulterer i højere boligskatter end den gamle metode. Denne skatterabat medfører, at ingen som ejer en bolig inden 2021 kan stige i boligskatter. Skat estimerer, at 6 ud af 10 vil få lavere boligskatter.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

Besparelse Angiver den forventede boligskattebesparelse grundet den nye skattereform.

Forskel på 2019 og 2021

- kr./år

Beregningens grundlag
Ejendomsværdigrundlag Ejendomsværdigrundlag er den værdi ejendomsskatterne er udregnet ud fra. Værdien udgør 80 % af den forventede værdi af ejendommen for at tage højde for Skats forsigtighedsprincip.
80% af Boligens anslåede værdi
- kr.
Bygningsværdi
50% af Ejendomsværdi
Ejendomsværdi - 100.000
Boligens areal x Kvm værdi
- kr.
Grundværdi Grundværdien er udregnet som forskellen mellem ejendomsværdigrundlaget minus bygningsværdien
Ejendomsværdi - Bygningsværdi
- kr.
Boligas skatteberegner er forbundet med usikkerhed og skal betragtes som et skøn. Skatterne for 2021 er beregnet med udgangspunkt i en forventet ejendomsværdi og grundskyldsværdi samt en forventet ejendomsskattesats og en grundskyldssats.
Beregningerne tager så vidt muligt udgangspunkt i Skats egne estimater. Eksempelvis benytter vi Skats egne estimater for skattesatserne (ejendomsskattesats og grundskyldsskattesats). De forventede skattesatser anvendt i beregningen anses derfor for at være retvisende.
De forventede ejendomsværdier og grundskyldsværdier er derimod behæftet med større usikkerhed.
Ejendomsværdien er antaget at være lig med udbudsprisen, hvis boligen er til salg. Denne antagelse er valgt, da formålet med Skats nye ejendomsvurderinger er, at ejendomsværdien skal afspejle markedsprisen. Udbudsprisen er derfor Boligas bedste bud herpå. Alternativt kan brugeren selv indtaste en forventet værdi. Udbudsprisen er ikke fremskrevet til 2021. Skat benytter sig af et forsigtighedsprincip, som reducerer skattegrundlaget for udregningerne med 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen. Dette princip er indregnet i Boligas skatteberegner.
Den største usikkerhed knytter sig til den forventede grundskyldsværdi. Grundskyldsværdien udregnes som residualværdien af ejendomsværdien og bygningsværdien. Boligas skatteberegner estimerer bygningsværdien ud fra boligens kvadratmeter (BBR) ganget med en kvadratmeterpris, som afhænger af boligens energimærke. Vi har antaget følgende kvadratmeterpriser:
Energimærke: A B C D E F G
Kvm værdi (kr./m²): 14.000 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Denne metode til at estimere bygningsværdi er behæftet med stor usikkerhed. Eksempelvis vil et gammelt hus typisk have et lavt energimærke på trods af dyre renoveringer. Dette medfører en for lavt estimeret bygningsværdi, som vil resultere i en for høj grundværdi og dermed også en for høj grundskyld.
For boliger med en ejendomsvurdering på under én million kroner antages det, at grundværdien og bygningsværdien udgør 50 procent hver af ejendomsværdien. Dette sikrer, at grundskylden aldrig bliver negativ, hvilket ikke antages muligt.
Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. For at holde beregningen så simpel som muligt tages eventuelle stigninger i grundskyldsskatten frem til og med 2020 ikke med.
Kilde: https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf

BBR-Informationer

Enheden

Anvendelse

Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus

Boligtype

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Enhedsareal

77 m²

Beboelsesareal

77 m²

Værelser

3

Toiletforhold

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

Antal Toiletter

1

Badforhold

Badeværelser i enheden

Antal Badeværelser

1

Køkkenforhold

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Skatter

Grundskyld

3.476 kr./år

Ejendomsværdiskat

10.000 kr./år

Vurderinger

År

2018

Ændret d.

1. okt 2018

Ejendomsværdi

1.400.000 kr

Grundværdi

218.200 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2017

Ændret d.

1. okt 2017

Ejendomsværdi

1.400.000 kr

Grundværdi

218.200 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2016

Ændret d.

1. okt 2016

Ejendomsværdi

1.400.000 kr

Grundværdi

218.200 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2015

Ændret d.

1. okt 2015

Ejendomsværdi

1.400.000 kr

Grundværdi

218.200 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2014

Ændret d.

1. okt 2014

Ejendomsværdi

1.400.000 kr

Grundværdi

219.000 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2013

Ændret d.

1. okt 2013

Ejendomsværdi

1.400.000 kr

Grundværdi

219.000 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2012

Ændret d.

1. okt 2012

Ejendomsværdi

1.450.000 kr

Grundværdi

224.600 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2011

Ændret d.

1. okt 2011

Ejendomsværdi

1.450.000 kr

Grundværdi

224.600 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2010

Ændret d.

1. okt 2010

Ejendomsværdi

1.300.000 kr

Grundværdi

224.600 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

År

2009

Ændret d.

1. okt 2009

Ejendomsværdi

1.300.000 kr

Grundværdi

224.600 kr

Anvendelse

Ejerlejlighed, beboelse

Se mere


Salg

Omregningsdato

06-04-2018

Skødedato

06-04-2018

Købesum

1.810.000 kr

Overdragelseskode

Familieoverdragelse

Omregningsdato

05-05-2008

Skødedato

05-05-2008

Købesum

1.870.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

03-06-2004

Skødedato

03-06-2004

Købesum

1.528.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

12-03-2002

Købesum

1.000.000 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Omregningsdato

22-02-1995

Købesum

401.600 kr

Overdragelseskode

Alm. frit salg

Se mere

Tidligere annonceringer

Sidst Set

21 mar 2019

Liggetid

39 dage

Udbudspris

2.895.000 kr

Sidst Set

8 apr 2008

Liggetid

285 dage

Udbudspris

1.898.000 kr

Se mere

Ejerskab

Tinglyst Areal

65 m²

Ejd. nr

724381

Kommune Kode

751

Ejerlejlighed nr.

4

ESR Art

2

Ejerforhold

Privatpersoner eller interessentskab

Se mere


Bygning

Bygningsnr

1

Anvendelse

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Etager

4

Opført

1919

Bygning

308 m²

Bolig

366 m²

Bebygget

77 m²

Varmeinstallation

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ydervæg

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tag

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Supplerende Opvarmning

Bygningen har ingen supplerende varme

Objekt Status

Bygning - stamdata

Afvigende Etager

Bygningen har ikke afvigende etager

Lejligheder m. Køkken

5

Note 1

9 M2 FÆLLESAREAL I ST.

Note 2

NYT TAG

Se mere

Grunde

Der er ingen tilhørende grund

Matrikler

Vi har ingen matrikle data

Etager

Der er ingen ekstra etager

Tilhørende bygninger

Der er ingen tilhørende bygninger

Tilhørende bygningers etager

Der er ingen tilhørende bygningers etager

Du overvåger denne bolig

Dine noter til boligen

Se alle dine overvågninger

Den version af browseren Internet Explorer du bruger er forældet. Den har kendte sikkerhedshuller og ulemper og begrænsede funktioner. Vi opfordrer dig derfor til at opgradere til en nyere moderne browser. Du kan opgradere din browser ved at klikke her.